خاورمیانه

حرکت ناوگان کمک رسانی به سوی غزه به رغم تهدید اسرائیل

کشتی ترکی درحال حرکت  به سوی بنادر نوارغزه
کشتی ترکی درحال حرکت به سوی بنادر نوارغزه

علی رغم تهدیدهای نظامی اسرائیل، ناوگان کمکهای انسان دوستانه فعالان حقوق بشر برای فلسطینیان نوار غزه، همچنان در حال حرکت در مسیر خود به سوی بنادر نوار غزه است. سرنشینان این ناوگان کوچک، که از چند صد تن  از فعالان از کشورهای مختلف جهان تشکیل شده اند، از پیش اعلام نمودند که برغم همه تهدیدهای اسرائیل از رسالت بشردوستانه خویش عقب نشینی نخواهند کرد.

تبلیغ بازرگانی

مسئولین سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای از دولت اسرائیل خواسته اند که نسبت به اقدام بشردوستانه ناوگان کوچکی که حامل پاره ای کمکهای حیاتی مورد نیاز مردم غزه است، از خود احساس مسئولیت نشان دهد.

سخنگوی سازمان ملل متحد، مارتین نزیرکی، در تشریح مواضع این سازمان گفت: ما صریحأ مخالفت خود با محاصره غزه، و نگرانی خویش ازشرایط زندگی اسفناک مردم غزه و کاستیهای آنان را بارها به دولت اسرائیل اعلام نموده ایم، و معتقد هستیم که اندک بهبودی که اخیرأ دولت اسرائیل بعمل آورده، به هیچوجه کافی نیست. بلکه اسرائیل باید از مردم غزه کاملأ رفع محاصره نماید. این را ما بارها به دولت اسرائیل تکرار نمودیم و اکنون نیزاز اسرائیل میخواهیم که با بازگشودن حداقل چند نقطه از مرزهای غزه، مسیر کمک رسانی به مردم فلسطین را فراهم سازد.

متأسفانه دولت اسرائیل ونیروی دریائی اینکشور بی اعتنأ به خواست سازمان ملل متحد، در کمین این ناوگان کوچک بسر می برند تا آنرا عقب رانده، و بزور، از ورودش به غزه پیشگیری کنند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید