افریقا / ساحل عاج

حرکت نظامی در ادامۀ انتخابات ریاست جمهوری

REUTERS/Luc Gnago

اوضاع در ساحل عاج، متعاقب خشونت های هفتۀ گذشته، که باعث کشته شدن صد ها تن شد، در حال تغیر به نظر می آید. احتمال دارد که نیروهای حسن الوترا، که پایتخت ساحل عاج را محاصره کرده اند، وارد شهر شوند و لوران بگبو را وادار به ترک قدرت کنند.

تبلیغ بازرگانی

متعاقب کشتار صد ها تن، در روز های گذشته، که به افراد حسن الوترا منسوب است، امروز باز هم در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری ابیجان، صدا های شلیک به گوش می آمد. فرانسه که یک زمانی ساحل عاج، مستعمرۀ آن بود، و هنوز هم منافع فراوان در این کشور ثروتمند افریقا دارد، از اتباع خود درین کشور خواسته است تا در محلاتی گرد هم بیایند و در صورت لزوم، دوباره به کشور خود برگردند.

سخنگوی نیروهای نظامی فرانسوی در ساحل عاج گفته است که تعداد زیادی از خارجی ها که بسیاری از آنان فرانسوی استند، در انتظار استند تا ببینند اوضاع به کجا خواهد رسید. امروز یک پرواز دیگر برای برگرداندن آنان پیش بینی شده بود.

لوران بگبو، رئیس جمهور سابق ساحل عاج، که در انتخابات اخیر شکست خورد، نتایج این انتخابات را نپذیرفت، و در حالی بعنوان رئیس جمهور سوگند یاد کرد، که رقیب او، حسن الوترا هم مراسم سوگند را بجا می آورد. حسن الوترا، که پشتیبانی سازمان ملل و کشور های غربی را هم دارد، گفته است که فعلاً اوضاع برای حمله به حکومت بگبو، و بدست گرفتن قدرت توسط نیروهای نظامی آماده شده است.

نیروهای حسن الوترا شهر ابیجان را محاصره کرده اند، ولی نیروهایکه به رئیس جمهور سابق وفادار مانده اند، شدیداً از شهر ابیجان دفاع میکنند.

رئیس ستاد کل ارتش ساحل عاج، که با حکومت لوران بگبو بریده بود، و در منزل سفیر افریقای جنوبی پناهنده شده بود، دیروز تغیر موضع داد و همراه با خانوادۀ خود، دوباره از آنجا بیرون آمد. که البته در مرحلۀ اول، رها کردن حکومت لوران بگبو توسط او، موفقیت مهمی برای طرفداران حسن الوترا به حساب می آمد، ولی برگشت او در صفوف طرفداران لوران بگبو، موفقیتی بود، برای آنان.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید