اروپا

حزب راست افراطی آلمان به مجلس ایالت بایرن هم راه یافت

با کسب بیش از ده درصد آرای مردم ایالت بزرگ و ثروتمند بایرن در جنوب آلمان، حزب بیگانه ستیز آلترناتیو برای آلمان به پانزدهمین مجلس ایالتی این کشور نیز راه یافت. این حزب که در انتخابات سپتامبر سال 2017 با کسب 96 کرسی سومین نیروی سیاسی را در مجلس فدرال آلمان تشکیل داد، در حال حاضر تنها در مجلس ایالتی ایالت هسن حضور ندارد. انتخابات این ایالت دو هفته دیگر برگزار می شود.

آلیس وایدل، از حزب "آلترناتیو برای آلمان" پس از راهیابی این حزب به مجلس بایرن
آلیس وایدل، از حزب "آلترناتیو برای آلمان" پس از راهیابی این حزب به مجلس بایرن REUTERS
تبلیغ بازرگانی

ایالت بایرن با 70 هزار و 500 کیلومتر مربع مساحت و 13 میلیون جمعیت، بزرگترین و پس از نوردراین وستفالن دومین ایالت پرجمعیت آلمان است. روز یکشنبه 14 اکتبر انتخابات ایالتی بایرن برای تشکیل پارلمان ودولت ایالتی برگزار شد. در این انتخابات دو حزب سوسیال مسیحی، و سوسیال دموکرات شکست تلخی را تجربه کردند و در مقابل احزاب سبزها، "آلترناتیو برای آلمان" و "رای دهندگان آزاد" به پیروزی غیرمنتظره دست یافتند.

بر اساس آخرین آماری که بامداد دوشنبه انتشار یافت، در این انتخابات که می تواند بر چشم انداز سیاست آلمان تاثیری عمیق بگذارد، حزب سوسیال مسیحی که به طور سنتی دارای اکثریت مطلق بوده و همواره دولت را به تنهائی تشکیل می داده است، این بار تنها کمی بیش از 37 درصد آرای مردم را کسب کرده و در نتیجه برای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف با یک یا چند حزب دیگر خواهد داشت.

در مقابل حزب سبزها با کسب 18 و نیم درصد آرای مردم در جایگاه دومین قدرت سیاسی ایالت نشست و حزب دست راستی و بیگانه ستیز آلترناتیو برای آلمان با بیش از ده درصد، در پانزدهمین ایالت فدرال آلمان نیز دارای فراکسیون پارلمانی شد و تنها در مجلس ایالت هسن حضور ندارد. انتخابات این ایالت نیز دو هفته دیگر برگزار خواهد شد. این حزب، که بسیاری از ناظران سیاسی در آلمان رشد آن را به رشد حزب ناسیونال سوسیالیست در دهه 30 میلادی تشبیه می کنند، هم اکنون با 96 کرسی نمایندگی در مجلس فدرال آلمان دارای سومین فراکسیون پارلمانی است.

بزرگترین بازنده انتخابات بایرن برخلاف انتظار حزب سوسیال دموکرات بود. این حزب کمتر از ده درصد آرای مردم را کسب کرد و حتی از حزب دست راستی و بیگانه ستیز آلترناتیو برای آلمان عقب ماند.

مجلس ایالت بایرن در دوره جدید دارای 6 فراکسیون و 200 کرسی نمایندگی خواهد بود. به استناد بررسی های مقدماتی کرسی ها به ترتیب زیر میان احزاب تقسیم خواهند شد: حزب سوسیال مسیحی 79 کرسی، حزب سبزها 40 کرسی، حزب رای دهندگان آزاد 25 کرسی، حزب آلترناتیو برای آلمان 24 کرسی حزب سوسیال دموکرات 21 کرسی و حزب دموکرات آزاد 11 کرسی.

با تبدیل حزب راستگرا و بیگانه ستیز آلترناتیو برای آلمان به چهارمین قدرت پارلمانی در ایالت ثروتمند و بزرگ بایرن، این حزب در سراسر آلمان دارای نفوذ و قدرت مالی و اجتماعی بیشتری می شود. همزمان، با پیروزی حزب "رای دهندگان آزاد" نیز که در میان روستائیان سنتی و مذهبی بایرن از نفوذ برخوردار است، می توان نتیجه گرفت که جامعه آلمان قدم به قدم از احزاب میانه پرنفوذ فاصله می گیرد و به سمت احزابی گرایش می یابد که دارای سابقه تاریخی زیادی نیستند و به مشکلات جامعه پاسخ های ساده و پوپولیستی می دهند.

انتخابات ایالت مرکزی هسن در دو هفته آینده تصویر روشن تری از اینده سیاسی آلمان به دست خواهد داد. شهر فرانکفورت با بانک مرکزی اروپا و صدها موسسه مالی قدرتمند دیگر در این ایالت واقع شده است.  این شهر تا امروز مهمترین سنگر حزب سبزها محسوب می شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید