دسترسی به محتوای اصلی
ایران/مجلس خبرگان رهبری

حسن خمینی از شرکت در رقابت های انتخابات مجلس خبرگان حذف شد

حسن خمینی، نوۀ آیت الله خمینی
حسن خمینی، نوۀ آیت الله خمینی
متن توسط : ناصر اعتمادی
۲ دقیقه

به گزارش منابع خبری در ایران حسن خمینی، نوۀ آیت الله خمینی، به دلیل خودداری از شرکت در "آزمون اجتهاد" از حضور در رقابت های انتخابات مجلس خبرگان رهبری حذف شده است. برخی خبرگزاری ها از جمله خبرگزاری "مهر" مدعی شده اند که نوۀ آیت الله خمینی با این اقدام در واقع از شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری انصراف داده است، هر چند خود حسن خمینی در اینباره کمترین اظهار نظری نکرده است.

تبلیغ بازرگانی

یک عضو شورای نگهبان قانون اساسی که وظیفۀ تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را در ایران دارد تأکید کرده است که عدم شرکت در "آزمون اجتهاد" به معنای عدم برخورداری از شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری است.

به گفتۀ همین منبع از مجموع ۸۰۰ داوطلب نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان ۵۴۰ داوطلب به شرکت در "آزمون اجتهاد" دعوت شده اند.

گفتنی است که شرکت در این آزمون شامل همۀ روحانیان نمی شود و بسیاری از روحانیان داوطلب نامزدی انتخابات مجلس خبرگان شرکت خود را در چنین آزمونی توهین و یا وسیله ای برای حذف رقبا تلقی می کنند و به همین دلیل از شرکت در آن خودداری می ورزند.

آیت الله خامنه ای در آخرین سخنرانی اش در مقابل روحانیان و امامان جمعه کشور بار دیگر نسبت به تلاش "دشمن"، یعنی آمریکا، برای نفوذ در مجالس آیندۀ شورای اسلامی و خبرگان هشدار داد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.