ایران/هسته‌ای

حسن روحانی قانون اجرای «برجام» را امضا کرد

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی قانون اقدام متناسب و متقابل دولت برای اجرای توافق اتمی یا برجام را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد.