ایران

حسین کروبی: هر زمان که بخواهیم می توانیم با مهدی کروبی دیدار داشته باشیم

تبلیغ بازرگانی

حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی گفته است هر زمان که بخواهیم می توانیم با پدر دیدار داشته باشیم.

وی گفته است شب گذشته به اتفاق تمامی اعضا خانواده با مهدی کروبی دیدار خوبی داشتیم.

به تازگی علی شمخانی، دبیرشورای عالی امنیت ملی گفته بود آقایان کروبی و موسوی هر کسی را که اراده کنند می توانند ببینند و واژه حصر واژه درستی نیست.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید