ایران

حصر موسوی و کروبی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟

مسئولان نظام اسلامی اجازه ندادند که میرحسین موسوی در مراسم به خاک سپاری پدرش، شرکت نماید. حصرمیرحسین موسوی و مهدی کروبی وهمسرانشان کماکان ادامه دارد. اردشیرامیرارجمند مشاورعالی میرحسین موسوی دراین باره اعتقاد دارد که مسئولان نظام حاکم دراین باره به بن بست رسیده اند و به لحاظ ترس و هراس قادر به تصمیم گیری در باره آزادی رهبران جنبش سبز نیستند.

تبلیغ بازرگانی

مسئولان نظام اسلامی اجازه ندادند که میر حسین موسوی در مراسم به خاک سپاری پدرش، میر اسماعیل موسوی که دیروز(پنجشنبه) بر گزار گردید، شرکت نماید. میر حسین موسوی تنها اجازه یافت که در مشایعت گسترده مأموران امنیتی در شامگاه چهارشنبه و ساعاتی پس از در گذشت پدرش به همراه همسرش، زهرا رهنورد و آنهم تنها برای دقایقی چند در کنار پیکر پدرش حضور یافته و با وی وداع نماید.
آیت الله هاشمی رفسنجانی در پیام تسلیت خود خدمات شایسته این خاندان را به اسلام، انقلاب و میهن ستوده است.
آیت الله سید محمد علی دستغیب مرجع تقلید مقیم شیراز ضمن تسلیت به میر حسین موسوی و خانواده اش گفته است که "هرچند موسوی در حصر غیر شرعی، غیر قانونی و غیر انسانی بسر میبرد، اما در واقع و در حقیقت، آزاد بوده و در قلب با صفای مردم مؤمن و آزاده جا دارد." آیت الله دستغیب بار دیگر حصر آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان را محکوم نموده و خواستار آزادی آنان شده است. وی همچنین گفته که این حصرنمی تواند مورد تأیید هیچ مجتهد عادلی قرار بگیرد.
در باره این موضوع گفتگویی انجام داده ایم با اردشیر امیر ارجمند مشاور عالی مهندس میر حسین موسوی.
از وی میپرسیم :
نظام اسلامی تا چه زمانی میتواند به حصرآقایان موسوی و کروبی ادامه دهد؟ و تداوم این حصر چه تأثیراتی میتواند برای نظام اسلامی در بر داشته باشد؟

گفتگو با اردشیر امیر ارجمند

اردشیرامیرارجمند اظهار میدارد که مسئولان نظام حاکم در این باره به بن بست رسیده اند و به لحاظ ترس و هراس قادر به تصمیم گیری در باره آزادی رهبران جنبش سبز نیستند. وی میگوید که شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران، به لحاظ عدم کفایت دولت برخاسته از کودتا، هرآئینه روبه خرابی بیشتر میرود و صبر و استقامت، همانطوری که آقای موسوی بر آن تأکید دارد و حضور مردم آزادیخواه و حق طلب در صحنه بتدریج زمان را به نفع جنبش سبز و در هم پاشیدگی اقتدارگرایان و دولت بر خاسته از کودتا تغییر خواهد داد.
از وی میپرسیم، با توجه باینکه آیت الله العظمی وحید خراسانی بر سر انتقاد هایش از عملکرد دستگاه حاکمه ایستاده و حتا تصریح میکند که به زودی حرفهای اساسی تری دارد که مطرح خواهد کرد،فکر نمی کنید که به سوی موضع گیری وسیعتر مراجع در برابر حاکمیت حرکت میکنیم؟

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید