سوریه

حضور توامان نیروی زمینی و هوائی سپاه در جنگ سوریه حتمی است- هوشنگ حسن یاری

به اعتقاد هوشنگ حسن یاری در حال حاضر همکاری نیروهای نظامی ایران با نیروهای دولتی سوریه ، با حزب الله لبنان و با نیروهای نظامی روسی کاملاً آشکار است.

تبلیغ بازرگانی

به اعتقاد این کارشناس روابط بین الملل ، در حالیکه هم آمریکا و هم روسیه بارها اعلام کرده اند که نیروی زمینی به سوریه اعزام نخواهند کرد ، با این حال تردیدی نیست که در غیاب نیروی زمینی ، نیروی هوائی به تنهائی کاربردی ندارد. در نتیجه حضور توامان نیروی زمینی و هوائی سپاه پاسداران در جنگ داخلی سوریه حتمی است. چرا که نیاز آن از جانب هر دو کشور ایران و سوریه احساس می شد. در حال حاضر همکاری نیروهای نظامی ایران با نیروهای دولتی سوریه ، با حزب الله لبنان و با نیروهای نظامی روسی کاملاً آشکار است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید