افغانستان

حضور نامزدهای زن در انتخابات پارلمانی افغانستان

در انتخابات پارلمانی افغانستان که در روز ۲۸ میزان ۲۰ اکتبر برگزار می‌شود، بیش از ۲۵۰۰ تن برای راه یافتن به پارلمان این کشور ثبت نام کرده اند. ۴۱۶ تن از داوطلبان از بانوان هستند.پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان، حضور این شمار نامزد زن در انتخابات پارلمانی این کشور، بی‌سابقه است.

در انتخابات پارلمانی افغانستان که در روز ۲۸ میزان ۲۰ اکتبر برگزار می‌شود، بیش از ۲۵۰۰ تن برای راه یافتن به پارلمان این کشور ثبت نام کرده اند. ۴۱۶ تن از داوطلبان از بانوان هستند.
در انتخابات پارلمانی افغانستان که در روز ۲۸ میزان ۲۰ اکتبر برگزار می‌شود، بیش از ۲۵۰۰ تن برای راه یافتن به پارلمان این کشور ثبت نام کرده اند. ۴۱۶ تن از داوطلبان از بانوان هستند. REUTERS/Omar Sobhani
تبلیغ بازرگانی

طی بیست روز تبلیغات انتخاباتی، ۴۱۶ نامزد بانو در کنار بیش از ۲۰۰۰ نامزد مرد برای به دست آوردن یکی از ۲۴۹ کرسی مجلس نمایندگان افغانستان، تبلیغ کردند و با شیوه‌های گوناگون تلاش کردند تا اهداف و برنامه‌های‌ خود را به مردم معرفی نمایند.

شماری از این نامزدهای زن، در گفتگو با رادیو بین‌المللی فرانسه، حضور زنان در انتخابات پارلمانی را مهم دانسته و تاکید کردند که برای مبارزه با نابرابری‌های جنسیتی و نیز سهم‌گیری فعال بانوان در بخش‌های مختلف جامعه، حضورآنها در این رقابت می‌تواند تاثیر قابل توجهی داشته باشد.

سوسن بهبودزاده، نامزد انتخابات پارلمانی از ولایت هرات افغانستان در گفتگو با رادیو بین‌المللی فرانسه، در مورد سهم بانوان در بخش‌های مختلف جامعه گفت: "نیمی از پیکر اجتماع را بانوان تشکیل می‌دهد که باید نماینده‌های خود را در هر بخشی، چه سیاسی، چه اجتماعی، چه اقتصادی و یا فرهنگی داشته باشند و نقش‌ آنها می‌تواند، نقش سازنده‌ای باشد."

از تاریخ ۶ میزان/۲۸ سپتامبر که روند مبارزات انتخابات پارلمانی افغانستان آغاز شد، تاکنون ۹ تن از نامزدهای انتخاباتی در حمله‌های هراس‌افکنانه کشته شدند.

چهار روز پیش در روز ۲۲ میزان/مهر نیز یک انفجار، کارزار انتخاباتی بانو یوسفی بیگ، یکی از نامزدهای انتخاباتی ولایت تخار در شمال افغانستان را هدف قرار داد که در این حمله آسیبی به خانم یوسفی بیگ نرسید، اما ۱۴ تن کشته و بیش از ۳۰ تن دیگر زخمی گردند.

در کنار دیگر چالش‌ها، ناامنی سبب شده تا نامزدهای زن نتوانند برای معرفی برنامه‌های‌ خود به تمام بخش‌های حوزه‌های انتخاباتی خود سفر کنند.

شکیبا هاشمی که از ولایت ناامن کندوز در شمال افغانستان، خود را نامزد انتخابات پیش‌رو کرده، می‌گوید که ناامنی سبب شده تا نتواند به بخش قابل توجهی از مردم پیام خود را برساند.

او گفت: "تهدیدهای امنیتی بیش از حد زیاد است. در مرکز شهر کندوز با چالش جدی امنیتی برنخوردیم، اما در ولسوالی‌ها (روستاها) رفت و آمد ما نامزدهای انتخاباتی مشکل بود".

ناظران می‌گویند که حضور بی‌پیشینه بانوان در این انتخابات، بیانگر یک پیام مثبت است و می‌تواند این حضور پررنگ، زمینه بهتری را برای مشارکت بیشتر بانوان در آینده فراهم سازد. بانوانی که در در ازاء تاریخ افغانستان، هیچ گاه نقش پررنگی نه در سیاست و نه در بخش‌های دیگر نداشته اند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید