افغانستان / فرانسه

حضور نظامی فرانسه در افغانستان و شرایط برگشت

نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه در حال ادای احترام به پیکر سربازان کشته شده در افغانستان-25 ژانویه
نیکلا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه در حال ادای احترام به پیکر سربازان کشته شده در افغانستان-25 ژانویه REUTERS/Philippe Wojazer

حامد کرزی قرار است فردا در پاریس، قرارداد همکاری های دراز مدت را با فرانسه امضا کند. این در حالیست که بعد از کشته شدن چهار سرباز فرانسوی، حکومت این کشور در مورد حضور نظامی در افغانستان تردید دارد.

تبلیغ بازرگانی

بعد از اعلان خروج قبل از موعد نیروهای فرانسوی از افغانستان، و تصحیح آن توسط مقامات سیاسی این کشور، همه منتظر استند که ببینند، ادامۀ روابط میان افغانستان و فرانسه به کجا خواهد رسید. برای درک این موضوع، خواستیم دلایل حضور نظامی فرانسه در افغانستان را بررسی کنیم. در این بررسی طرف صحبت ما آقای معراج امامزاده است که از فعالان سیاسی افغانستانی، در فرانسه میباشد.

آقای امامزاده میگوید که برداشت مردم در فرانسه اینست که آقای سارکوزی، بدون مذاکره با کابینۀ خود، این تصمیم را اعلان کرد که آنان نیروهای نظامی خود را از افغانستان بیرون خواهند کرد. ولی این حرف را آقای امامزاده، با اتکا به مطبوعات و از دید خود مردم فرانسه، لاف تلقی میکند. فرانسه برای بیرون کردن نیروهای نظامی خود، باید با ناتو وارد گفتگو شود و این کاری اسانی هم نیست. به همین دلیل، وزیر امور خارجۀ فرانسه اعلان کرد که تا آخر سال آینده، این کار ناممکن است.

دلیل این اعلان را آقای امامزاده، تبلیغات انتخاباتی میداند. سه ماه بعد در فرانسه انتخابات ریاست جمهوری است و چون اکثر مردم فرانسه با حضور نظامی این کشور در افغانستان مخالف استند، اعلان برگرداندن نیروها میتواند در اذهان عامه به نفع سارکوزی تمام شود. البته آقای امامزاده، با عین استدلال، نظر مسئولین حزب سوسیالیت فرانسه را هم یک نوع لاف تشخیص میدهد، چون فرانسه که در چهارچوب ناتو وارد افغانستان شده است، نمیتواند خودسرانه از افغانستان خارج شود.

از سوی دیگر، آقای امامزاده مشخص میسازد که در مطبعات فرانسه، حامد کرزی به یک رئیس جمهور فریبکار شهرت دارد و در نتیجه، اگر میان این دو رئیس جمهور، قرار دادی هم امضا شود، اهمیتی نخواهد داشت.

گفتگو با معراج الدین امامزاده، فعال سیاسی در فرانسه

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید