افغانستان / ساحل عاج / لیبی

حضور همزمان فرانسه در سه عملیات نظامی در سه کشور

ژراد لانگه، وزیر دفاع فرانسه
ژراد لانگه، وزیر دفاع فرانسه Reuters

ارتش فرانسه در سه منطقۀ متفاوت دنیا در حال جنگ است. اگر چه اوضاع افغانستان، لیبی و ساحل عاج، هر یک متفاوت است، ولی سهم گیری همزمان فرانسه درین سه مملکت، با عث فشار زیاد روی امکانات ارتش فرانسه، از نظ مالی، انسانی و اکمالاتی شده است.

تبلیغ بازرگانی

این عملیات های نظامی چقدر خرج بر میدارند ؟ در جواب به این سوال عاجل عصبانی کنندۀ خبرنگاران،  وزیر دفاع فرانسه میگوید که این جنگ ها بسیار کمتر از خجالتیست که دیدن قتل عام یک ملت ایجاد میکند. ژراد لانگه، وزیر دفاع فرانسه، این جواب را پنجشنبه گذشته، حین بازرسی ناوگان شارل دو گول، که در آبهای دریایی لیبیا در حال عملیات است، ارائه کرد. عملیات های فرانسه، توسط بودجۀ اختصاصی عملیات های نظامی خارج از کشور تمویل میشود که که رقم آن برای سال 2011، نه صد ملیون اورو میباشد. وزیر دفاع فرانسه گفته است که عملیاتهای نظامی در ساحل عاج و در لیبی، فعلاً بیشتر از مقدار پیش بینی شده، نیست. مسئلۀ مهم مدت زمان عملیات است. حضور نظامی در افغانستان، بیشتر از ده سال خواهد بود، در حالیکه در ساحل عاج، صحبت از یک عملیات تند و سزیع است و در لیبیا، اصلاً ممکن نیست مدت و زمان، یا نتیجۀ علیات نظامی را پیشبینی کرد.

در ساحل عاج، به گفتۀ ریچارد لابویر، یکی از متخصصین مسایل نظامی، نه تنها عملیات پیش بینی شده، کوتاه مدت خواهد بود، بلکه همچنان، نیروهایکه درین عملیات شرکت میکنند، از قبل در این محل حاضر و آماده بودند. مصارف اضافی این عملیات، بیشتر مربوط به محافظت غیر نظامیان و برگرداندن احتمالی خارجی ها به کشورشان میباشد.

در لیبیا، برعکس، نیروهای فرانسوی وارد یک کارزار نظامی جدید میشوند و مدت زمان آن هم مشخص نیست. بعد از حملات هوایی در دو هفتۀ گذشته، امروز جنگ لیبی، بیشتر به یک جنگ پارتیزانی میان نیروهای طرفدار و مخالف قذافی خلاصه میشود. انسجام نیروهای هوایی فرانسوی در جزیرۀ ایتالیایی سولنزارا و جزیرۀ فرانسوی کورسکا، و همچنان شرکت ناوگان هواپیما بر شارل دو گول در این عملیات، باعث کاهش مصارف این جنگ میشود. به این ترتیب هواپیماهای جنگی فرانسه، با پرواز کمتر میتوانند اهداف خود را تخریب کنند. در حالیکه مصرف یک ساعت پرواز، برای هواپیما های «رافال» فرانسوی، سیزده هزار اورو تخمین شده است، انجام این عملیات ها با پروازهای کوتاه تر، از نظر اقتصادی بسیار مهم است. بمب ها و موشک هایکه برای تخریب مواضع طرفداران قذافی استعمال میود، هم، هر کدام؛ صد ها هزار اورو ارزش دارند. و قرار دادن این عملیات ها تحت رهبری ناتو هم باعث ازدیاد مخارج آن میشود.

شرکت همزمان در سه عملیات همچنان باعث استفادۀ فراوان از امکانات نظامی میشود. ولی نوع هواپیما های جنگی که در لیبی و در ساحل عاج از آن استفاده میشود، متفاوت است. به گفتۀ تیری بوکهارد، سخنگوی اردوی فرانسه، در لیبیا، بیشتر هواپیماهای بامب افکن و مجهز به رادار بکار گرفته شده است، در حالیکه در ساحل عاج، بیشتر از هلی کوپتر و هواپیماهای حامل نظامیان استفاده میشود. درین میان وضع افغانستان بسیار متفاوت است، چون عملیات افغانستان، نسبت به این دو کشور دیگر، بسیار طولانی تر و با مصارف فراوان برای اکمالات میباشد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید