افغانستان

خطر بی ثباتی در افغانستان

REUTERS/Omar Sobhani

در گزارش سازمان آمریکائی "مرکز پژوهشی نیروی دریائی" که دیروز به دست خبرگزاری ها رسید، گفته می شود که شورشیان طالب بیش از پیش ثبات افغانستان را، پس از خروج نیروهای بین المللی از این کشور در ماه دسامبر آینده، تهدید می کنند.

تبلیغ بازرگانی

این گزارش در مورد طرح کاهش نفرات نیروهای امنیتی ملی افغانستان از 382.000 به 228.500 نفر هشدار می دهد و می نویسد که چنین طرح هائی به تلاش های واشنگتن برای جلوگیری از تبدیل افغانستان به پناهگاه بنیاد گرایان خدشه وارد می آورد.

این گزارش 378 صفحه ای که به سفارش و در چارچوب قانونی تهیه شده که توسط کنگره آمریکا به تصویب رسید، هدفش وارد آوردن فشار بر نمایندگان پارلمان آمریکا برای کسب حمایت نظامی ارتش این کشور از ارتش افغانستان برای چندین سال آینده است.

  در حالی که آمریکا و ناتو در تلاش ترسیم چارچوب ماموریت نظامیان بین المللی در دوران پس از برون رفت نیروهای خارجی در پایان سال جاری و کمک به ارتش ملی افغانستان هستند، مخالفت حامد کرزای با امضای معاهده دوجانبه امنیتی با آمریکا، پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ماه آوریل آینده، اصل این ماموریت بین المللی برای دوران پس از برون رفت را زیر پرسش برده است، آمریکا تهدید کرده که چنانچه این معاهده امضا نشود، تمامی نیروهای خود را از افغانستان بیرون خواهد کشید. مقامات آمریکائی اما امیدوار هستند که پیروزمند انتخابات آینده افغانستان، خواستار امضای این معاهده باشد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید