محیط زیست

حفاظت از آخرین یوز پلنگ آسیایی در ایران

یوزپلنگ های آسیایی
یوزپلنگ های آسیایی TASNIM

محیط‌بانان اردوگاهی را در شکارگاه سلطنتی سابق در شمال ایران راه اندازی کردند. هدف از راه اندازی این اردوگاه حفاظت از آخرین بازماندگان یوزپلنگ آسیایی است.

تبلیغ بازرگانی

رجبعلی کارگر معاون سابق طرح ملی حفاظت از یوزپلنگ‌های آسیایی می گوید آخرین بار که توانستیم تصاویری از این یوزپلنگ ها را به ثبت برسانیم. به دو سال پیش مربوط می شود، اما ما کاملا باور داریم که آنها هنوز در منطقه وجود دارند.

رجبعلی کارگر در جمع گروهی از محیط‌بانان پارک ملی کویر گفت دوربین هایی که بتواند بطوردائم تصاویری را به ثبت برساند، هنوز دراین منطقه نصب نشده است. پارک ملی کویر واقع در ۱۲۰ کیلومتری جنوب تهران و نزدیک به سمنان است.

هومن جوکار مدیر این طرح نیز اضافه کرده است. طرح ایرانی حفاظت از یوزپلنگ های آسیایی از زمانی آغاز شد که ما متوجه این مهم شدیم که آخرین نسل این حیوان فقط و تنها در ایران باقی مانده است. پروژه حفاظت از یوزپلنگ های آسیایی از سال ۲۰۰۱ با حمایت  سازمان ملل متحد راه اندازی شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید