خبر-نوشتاری

سخنگوی قوۀ قضائیه: مرگ قاضی منصوری در رسیدگی به اتهامات اکبر طبری مشکلی ایجاد نمی‌کند

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه mashreghnews.ir

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوۀ قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران، امروز پنجشنبه پنجم تیر ماه گفت که "حادثۀ" مرگ  قاضی غلامرضا منصوری در رومانی مشکلی در روند رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان این پرونده ایجاد نمی کند. زیرا، به گفتۀ اسماعیلی، پروندۀ اتهامی اکبر طبری بر "جمع آوری و بررسی دقیق اطلاعات" استوار شده است.

تبلیغ بازرگانی

سخنگوی قوۀ قضائیه سپس افزود : "زوایای پروندۀ [اکبر طبری] روشن شده و [مرگ قاضی منصوری] به پروندۀ ما آسیب نمی رساند." اسماعیلی سپس افزود که تهران مایل است دولت بخارست در مورد چند و چون مرگ قاضی غلامرضا منصوری به جمهوری اسلامی ایران توضیح بدهد.

وی افزود که مطالبۀ جمهوری اسلامی این است که "ابعاد و زوایای این حادثه برای ما روشن شود" به ویژه اینکه به گفتۀ غلامحسین اسماعیلی جمهوری اسلامی ایران تقاضای استرداد قاضی منصوری را تسلیم دولت رومانی کرده بود و قاضی منصوری نیز پیرو این تقاضا "تحت نظارت و مراقبت پلیس آن کشور قرار گرفته بود."

اسماعیلی در خصوص دیگر متهمان پروندۀ اکبر طبری که از کشور "متواری" شده اند، گفت : "آنها تحت رصد و مراقبت هستند" و پیگیری هایی از جانب حکومت ایران برای دستگیری و استرداد آنان صورت گرفته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید