دسترسی به محتوای اصلی
خبر-نوشتاری

روزنامۀ لاکروا : اعدام نوید نشان بیم یک حکومت شکننده از اتحاد محرومان و ایرانیان داخل و خارج است

دیوار خانۀ محقر نوید افکاری در شیراز
دیوار خانۀ محقر نوید افکاری در شیراز © .
متن توسط : ناصر اعتمادی
۴ دقیقه

روزنامۀ فرانسوی "لاکروآ" در شمارۀ امروز خود چهارشنبه شانزدهم اکتبر با اشاره به اعدام کشتی گیر جوان ایرانی، نوید افکاری، نوشت که حکومت ایران با کشتن این نماد ملی – نماد پهلوانی و قهرمانی – به معترضان و تظاهرکنندگان ایرانی هشدار داد که هیچکس مصون از سیاست سرکوبگرانۀ حکومت مذهبی تضعیف شدۀ ایران نیست.  

تبلیغ بازرگانی

"لاکروا" در ادامه نوشته است : اعدام نوید افکاری و شدت عمل رژیم ایران نشانۀ شکنندگی حکومت اسلامی ایران و تأئید این حقیقت است که جوانان ایرانی از خلال تظاهرات و اعتراض های خیابانی شان طی سال های اخیر پایه های حکومت مذهبی ایران را لرزنده اند.  "جاناتان پیرون"، موّرخ و سیاست شناس فرانسوی به "لاکروا" گفته است که جنبش سبز ماهیتاً سیاسی بود. اما، اعتراض های خیابانی ایران از دی ماه ٩٦ تاکنون جنبۀ اقتصادی و اجتماعی دارند و در آنها محرومترین گروه های اجتماعی یا همان "مستضعفان" شرکت دارند. مورخ فرانسوی سپس افزوده است : از آنجا که رهبران ایران می‌پندارند که پایه های حکومت خود را بر حمایت همین مستضعفان بنا ساخته اندند اعتراض های خیابانی آنان را تهدیدی مستقیم علیه کل موجودیت خود می‌دانند.

ایران شناس فرانسوی، "برنارد هورکد"، به "لاکروا" گفته است که همانند غلامرضا تختی، نماد پهلوانی و قهرمانی مردم ایران، کشتی گیر جوان ایرانی، نوید افکاری، در رقابت های ملی و بین المللی به مدال ها و پیروزی های مهمی دست یافته بود. "هورکد" یادآوری کرده است که در انگارۀ ایرانیان کشتی ورزش ملی باستانی جوانان فقیر است که از دی ماه ٩٦ خیابان های ایران را به صحنۀ اعتراض علیه حکومت مذهبی ایران بدل کرده اند و رژیم اسلامی با "اعدام نوید یکی از نمادهای مقدس و ملی ایرانیان را آماج گرفت و با این کار نشان داد که هیچکس مصون از سرکوب نیست".   

عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری "فدراسیون بین المللی جامعه های دفاع از حقوق بشر"، نیز به روزنامۀ فرانسوی گفته است که متاسفانه اعدام نوید افکاری دومین اعدام سیاسی یکی از شرکت کنندگان در اعتراض های خیابانی ایران طی هفته های گذشته بوده است. او افزوده است که قریب یک سال پس از سرکوب اعتراض های خیابانی آبان ماه در ایران خانواده های بسیاری هنوز از سرنوشت بستگان خود بی خبر هستند و نمی دانند که آیا آنان در زندانند یا اعدام شده‌اند یا در جریان تظاهرات خیابانی کشته شده اند.

روزنامۀ مسیحیان فرانسه به نقل از کارشناسان امور ایران نوشته است که حکومت تهران از تلاقی مبارزات طبقات مختلف در ایران، یعنی طبقات متوسط تحصیلکرده و طبقات محروم جامعه و همچنین از اتحاد میان ایرانیان داخل و خارج از کشور بیمناک است و به همین خاطر به سیاست بیرحمی و ارعاب روی آورده و با کشتن نوید افکاری به عنوان چهره ای شناخته شده و نمادین می خواهد حس ناتوانی را در بین مردم ایران بپراکند.

لاکروا نوشته است که به همین خاطر تلاش شبکه های اجتماعی بر رفتار حکومت بی اثر ماند. نوید افکاری در زندان عادل آباد شیراز – شهر اقاقی ها و شاعران – در سحرگاه روز شنبه به دار آویخته شد بی آنکه محکوم بتواند حتی مطابق قانون برای آخرین بار با خانواده خود دیدار کند. گناه نوید، به نوشتۀ "لاکروا"، این بود که دو سال پیش همانند صدها هزار ایرانی علیه گرانی و فساد تظاهرات کرده بود و حکومت برای گرفتن جان او، نوید را به "محاربه با خدا" و قتل نفس متهم و با استناد به اعترافات اخذ شده زیر شکنجه به قصاص محکوم کرد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.