خبری-نوشتاری

احکام قطع دستان سه کودک به اتهام سرقت جهت اجرا به دادگستری ارومیه ابلاغ شد

قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران.
قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران. © میزان

احکام قطع "چهار انگشت دست راست: سه کودک زندانی در ارومیه به اتهام سرقت تأئید و به شعبۀ اجرای احکام ارسال شد.

تبلیغ بازرگانی

شعبۀ یک دادگاه کیفری یک ویژه أطفال و نوجوانان ارومیه در آبان ماه سه گذشته این سه کودک به نام های هادی رستمی، مهدی ضرفیان و مهدی شاهیوند را محکوم کرد. به نوشتۀ رسانه های محلی شعبه سیزده دیوان عالی کشور این احکام را تأئید کرده و جهت اجرا به احکام دادگستری ارومیه ارسال کرده است.

احکام دستان این سه کودک که مقامات ایران از اعلام سن شان خودداری کرده اند در بیست و هشام آبان ماه گذشته به این سه زندانی در زندان ارومیه ابلاغ شده بوده بود. شعبۀ سیزده دیوان عالی کشور در بیست و یک اردیبهشت ماه گذشته این احکام را پس از تأئید به محکومان ابلاغ کرد. همین منابع تصریح می کنند که در روزهای اخیر احکام قطع دستان این سه زندانی جهت اجرا به دفتر اجرای احکام دادگستری ارومیه ابلاغ شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید