ماکرون مواضعی صریح علیه اسلامگرایی افراطی اتخاذ می‌کند

امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه.
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه. AFP - LUDOVIC MARIN

امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز جمعه دوم اکتبر در یک سخنرانی مواضعی صریح علیه "اسلام افراطی" اتخاذ کرد و تدابیری در زمینۀ تقویت کنترل انواع جدایی خواهی ها از جمله "جدایی خواهی اسلامی" پیشنهاد نمود.

تبلیغ بازرگانی

ماکرون از "اسلامگرایی افراطی" به عنوان یک موضوع کلیدی یاد نمود و توضیحاتی دربارۀ مضمون طرحی قانونی ارایه داد که قرار است در نهم دسامبر آینده در مجلس ملی فرانسه بررسی شود.

ماکرون از جدایی خواهی اسلامی به عنوان ایدئولوژی ای بسته نام برد که به گفتۀ او در سال های گذشته رو به رشد بوده است. او به برخی مصادیق جدایی خواهی اسلامی اشاره کرد از جمله به تأسیس مدارس موازی که با سوءاستفاده از پدیدۀ رو به گسترش ترک تحصیل صرفاً به تعلیم دعا به کودکان بسنده می کنند.

از جمله تدابیر اصلی طرح پیشنهادی دولت تعلیم و تربیت اجباری از سه سالگی با حضور در موسسات آموزشی و پایان دادن به آموزش خانگی به استثنای موارد برخوردار از معافیت پزشکی و تحکیم بی طرفی اجباری در خصوص خدمات عمومی به ویژه حمل و نقل و امکان انحلال انجمن‌هایی است که به کرامت انسانی لطمه وارد می آورند یا به ابزار فشار روانی و جسمی بدل می شوند. بر پایۀ این طرح مدارسی که خواستار یارانه هستند باید مبانی لائیسیته یا جدایی دین از دولت را محترم شمارند و در صورت تخلف از این اصل یارانه های دریافت شده را بازپس دهند.

ماکرون در سخنرانی خود گفت که قصد دارد "اسلام فرانسه را از نفوذ خارجی آزاد کند و با تعلیم و تربیت امامان مساجد و وعاظ  به تشکیل آنچه وی "اسلام روشنگری" خواند، یاری رساند. به این ترتیب، مساجدی که تاکنون به عنوان انجمن تشکیل می شدند ناگزیر از پذیرش قانون ١٩٠٥ در بارۀ جدائی دولت و کلیسا موسوم به قانون لائیسیته خواهند بود. با این قانون دولت نظارت بیشتری بر منابع مالی مساجد خواهد داشت و از "کودتای" خزندۀ جریان های افراطی در مساجد جلوگیری خواهد کرد.

ماکرون در سخنان خود بر ضرورت فهم بهتر اسلام تأکید کرد و برای این منظور از آموزش بیشتر زبان عربی و ایجاد کرسی های اسلام شناسی در نظام آموزش عالی پشتیبانی نمود. او گفت : "ما به وهابیسم، سلفیسم و اخوان المسلمین اجازه فعالیت دادیم تا در کشورمان پیام گسست و جدایی تبلیغ کنند." ماکرون در عین حال تصریح کرد که فرانسه نیز با ناکامی در سیاست های اجتماعی خود و انفعال در قبال تبدیل شدن برخی محلات به "گتو" عملاً جدایی خواهی خاص خود را آفرید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید