بررسی روزنامه های فرانسه

حمایت از بشار اسد، حزب الله لبنان را با چالش های عمده ای روبرو ساخته است

@fotolia

از هنگامی که حزب الله لبنان در در گیر های انقلابی سوریه از رژیم بشار اسد حمایت می کند نه تنها محبوبیت خود را نزد اکثریت مردم لبنان از دست داده، بلکه از درون دچار تفرقه و پراکندگی شده است.در واقع سیاست حمایت از رژیم بشار اسد در برابر قیام مردمی در سوریه، حزب الله لبنان را با چالش هایی بسیار جدی در این کشور روبرو ساخته است.

تبلیغ بازرگانی

عناوین و تیترهای اصلی روزنامه های امروز فرانسه به انتخابات فردا در اسپانیا اختصاص یافته است.
روزنامه لیبراسیون می نویسد که پس از هشت سال حکومت سوسیالیست ها در اسپانیا و به لحاظ تداوم بحران اقتصادی و گستره بیکاری در این کشور پیش بینی می شود که در انتخابات فردا محافظه کاران با اکثریت بی سابقه ای حکومت آینده اسپانیا را در دست گیرند. اکثریتی که از زمان زمامداری ژنرال فرانکو در این کشور سابقه نداشته است.
روزنامه لیبراسیون از شرایط حزب الله لبنان گزارشی دارد به قلم ژان- پیر پررین. وی می نویسد از هنگامی که حزب الله لبنان در درگیریهای انقلابی سوریه از رژیم بشار اسد حمایت می کند نه تنها محبوبیت خود را نزد اکثریت مردم لبنان از دست داده، بلکه از درون دچار تفرقه و پراکندگی شده است. در واقع سیاست حمایت از رژیم بشار اسد در برابر قیام مردمی در سوریه، حزب الله لبنان را با چالش هایی بسیار جدی در این کشور روبرو ساخته است.
پررین نوشته است که پس از سالهای متمادی که حزب الله لبنان عملاً قدرت رادر مناطق شییعی نشین جنوب و حومه بیروت در دست دارد و در قلوب مردم این نواحی به عنوان مظهر مبارزه با اسرائیل و حامی بدون قید و شرط مردم در مبارزه با فساد جای داشته است، با افزایش و گسترش فساد مالی در بطن حزب الله و موضع گیری رهبران سیاسی حزب الله در حمایت از رژیم بشار اسد و در تقابل با قیام مردم سوریه به تدریج وجهه مردمی خود را از دست می دهد.
وی می نویسد که حزب الله دیگر به عنوان یک مدل برای مقاومت و توسعه سیاسی و اجتماعی در لبنان شناخته نمی شود. وی تأکید می کند که حزب الله به تدریج ازحالت یک سازمان مقاومت مردمی خارج می شود وحالت یک سازمان مافیایی رابه خود میگیرد.
گزارشگر لیبراسیون در این خصوص به مورد "شیخ محمد یزبک" شماره سه حزب الله لبنان و نماینده آیت الله خامنه ای در حزب الله لبنان اشاره می کند و می نویسد در حالی که شیخ یزبک و پسرش یکی از مهمترین متحدین رژیم بشار اسد و نظام اسلامی ایران محسوب می شود در قاچاق اسلحه از لبنان به سوریه د ست داشته اند. ماجرا از این قرار است که دوماه پیش یک محموله قاچاق اسلحه و مهمات از لبنان برای یکی از گروهای اپوزیسیون سوریه ارسال شده بود. با کشف این محموله از سوی رژیم سوریه و با ردیابی و پیگیری موضوع برای یافتن سر خط آن به پسر شیخ یزبک میرسند که این محموله قاچاق اسلحه را سازمان داده است.
از سوی دیگر سخنان حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در 11 نوامبر گذشته در توجیه طرفداری از رژیم بشار اسد و نسبت دادن قیام مردمی سوریه به آمریکا موجب شکاف های تازه ای بین رهبران حزب الله و طرفداران و نیروهای پایه این سازمان گردیده است.آنچه مشهود است نیروهای حزب الله لبنان دچار شگفتی شده اند. آنان همواره از خود می پرسند با وجویکه رهبران حزب الله از انقلاب بهار عربی در تقابل با دیکتاتورهایی همچون بن علی، حسنی مبارک و قذافی حمایت کرده ، چرا اکنون از رژیم بشار اسد در برابر قیام مردمی حمایت می کند.
این شکاف در باره اتخاذ موضع حزب الله در قبال مسائل سوریه در بین شاخه سیاسی و امنیتی حزب الله بیش از پیش آشکار گردیده است.
لیبراسیون می نویسد که در حال حاضر حزب الله لبنان در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته است. سازمانی که همواره خود را طرفدار و حامی مردم ستم و ظلم کشیده در منطقه دانسته، اکنون باید از یک سوی حمایت خود از رژیم ضد مردمی بشار اسد را توجیه کند. این حمایت، حزب الله را در تقابل با بیست میلیون جمعیت سنی مذهب سوریه قرار می دهد.
از سوی دیگر، حزب الله لبنان با این چالش جدی روبرو شده است که اگر رژیم بشار اسد سقوط کند، تمامی خطوط تدارکاتی که از سوی جمهوری اسلامی بر قرار گردیده و از طریق سوریه به ارسال اسلحه و دیگرکمک ها به حزب الله مبادرت می کند نیز فرو خواهید ریخت.
وی نتیجه میگیرد که حزب الله لبنان در بد دامی گرفتار آمده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید