افغانستان/ انرژی

حمایت محمد محقق از برق ۲۲۰ کیلوولت برای بامیان و انتقاد او از معترضان

محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی.
محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی.

محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی حکومت وحدت افغانستان ملی روز پنجشنبه در اظهاراتی از تصمیم دولت برای ساختمان یک خط برق ۲۲۰ کیلوولت برای تامین برق ولایت بامیان و مناطق مرکزی حمایت کرد و به انتقادات معترضان "جنبش روشنایی" پاسخ داد.

تبلیغ بازرگانی

 

آقای محقق در این اظهارات گفت خط جدید۳۰۰ میگاوات برق را برای بامیان و مناطق مرکزی تامین خواهد کرد و این ظرفیت تولیدی،  بگفته او«با یک میگاوات برق آفتابی که حکومت قبلی طی سیزده سال گذشته به مردم بامیان خیرات داده قابل مقایسه نیست.»

معاون رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در اظهاراتش خطاب به معترضان انحراف مسیر خط برق ۵۰۰ کیلوولت از بامیان به سالنگ شدیدا از ادامه اعتراضات آنها انتقاد کرد و گفت که تصمیم این پروژه در دوره حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین اتخاذ و در زمان آغاز کار حکومت جدید، مراحل تدارکاتی آن برای مسیر سالنگ انجام شده بود.

آقای محقق از محمد کریم خلیلی، معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان انتقاد کرد که چرا در دوره کاری خود نخواسته جلو انحراف مسیر بامیان به سالنگ را بگیرد اما اکنون به معترضان "جنبش روشنایی" پیوسته است.

به نظر میرسد اظهارات روز گذشته آقای محقق در اصل پاسخی است به انتقادات شدیدی که بدلیل پذیرفتن پیشنهاد بدیل حکومت برای تامین برق بامیان، از سوی آقای محقق و سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور أفغانستان، در شبکه های اجتماعی بازتاب یافته است.

این در حالیست که آقای محقق و سرور دانش، قبل از راهپیمایی ۱۶ مه/ ۲۷ ثور خود از جمله معترضان بودند.
بخشی از جنبش روشنایی که تصامیم کمیسیون ملی برای بررسی اسناد مربوط به انحراف مسیر خط برق بامیان به سالنگ و پیشنهاد خط ۲۲۰ کیلوولت برای این ولایت را نپذیرفته محمد محقق و سرور دانش را به معامله گری با دولت متهم می کنند.

آنان اعلام کرده اند که در گردهمایی امروز خود در غرب کابل خواهان لغو فیصله های حکومت های جدید و گذشته در مورد انحراف مسیر بامیان به سالنگ خواهند شد و به تظاهرات مدنی و مسالمت آمیز علیه دولت ادامه خواهند داد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید