ایران

حمله افراد ناشناس به منزل فریبا داوودی مهاجر

روز سه شنبه، ١٣دی ماه، ساعت ٨ شب دو نفر که صورت خود را با نقاب پوشانده بودند وارد ساختمان منزل فریبا داوودی مهاجر- روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، در تهران شدند.

فریبا داودی مهاجر
فریبا داودی مهاجر
تبلیغ بازرگانی

آنها حفاظ آهنی و در طبقه مربوط به محل سکونت مادر وی را شکستند و پس از ورود به یکی از اتاق های منزل تمام وسایل آنجا اعم از مدارک، کمد ها، لباس و کاغذ ها را به هم ریختند.

این منزل که خالی از سکنه است تا کنون چهار بار مورد تعرض واقع شده که گاه در حد شکستن شیشه پنجره ها بوده است.

از اموال خانه چیزی برداشته نشده و تنها یک اتاق آماج حمله و تعرض مهاجمان واقع شده است، لذا احتمال سرقت بالا نیست و حرکت انجام شده غیر متعارف توصیف شده است؛ به ویژه این که در نزدیکی منزل، پایگاه بسیج وجود دارد و تردد در این محله نیز زیاد است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید