ایران / سوریه

حمله به ایران یا سوریه مورد نظرغرب نیست

دربحبوحه اوجگیری تنش میان ایران و کشورهای غربی درخاورمیانه، "ویلیام هیگ"- وزیرامورخارجۀ انگستان، تأکیدکرده که هیچ برنامه ای برای دخالت نظامی درسوریه و یا حمله به ایران وجود ندارد.

ویلیام هیگ - وزیر امور خارجه بریتانیا
ویلیام هیگ - وزیر امور خارجه بریتانیا DR
تبلیغ بازرگانی

وزیرامورخارجه دولت لندن که درگفت وگوئی با تلویزیون "اسکای نیوز" انگستان سخن می گفت دراین رابطه اظهارداشت:
ماحتی موضوع ایجاد یک راهرو امن هوائی درسوریه را نیزمورد بررسی قرار نداده ایم؛ وی گفت مسئله مانند لیبی نیست، زیرا سوریه برای سرکوب معترضین به نیروی هوائی متوصل نشده است.
درمورد تنش میان ایران و کشورهای غربی گفت: برنامه های اتمی این کشورخطرگسترش دامنه تلاش کشورهای خاورمیانه برای دست یابی به سلاح هسته ای را دربردارد.
وزیرامورخارجۀ انگستان تصریح کرد که همۀ گزینه ها روی میزقراردارد، زیرا حفظ سنگینی فشاربرایران ایجاب می کند که همۀ گزینه ها همچنان درنظرگرفته شود.
"هیگ" باردیگر گفت بااین حال ماخواستاردرگیری نظامی نیستیم و ازایران خواسته ایم درمذاکرات، ولی گفت وگوئی جدی، شرکت نماید.

دراسرائیل "موشه یالون"- وزیرامور استراتژیک این کشور، امروز طی سخنانی ازآنچه که «تردید های واشنگتن درتشدید تحریم های جدی علیه حکومت اسلامی» نامید، ابراز ناخشنودی و سرخوردگی کرد.
"موشه یالون" گفت: «فرانسه وانگستان اهمیت تشدید تحریم ها ی جدی علیه ایران، بویژه بانک مرکزی این کشور را درک کرده اند، سنای آمریکا نیزبا آن موافقت کرده است، ولی دولت واشنگتن درنگرانی از بالارفتن بهای نفت دربازارجهانی دراجرای این تحریم ها تردید نشان می دهد». وی گفت این موجب سرخوردگی ما شده است».
موشه یالون" گفت: اسرائیل باید ازموجودیت خود دفاع نماید، امیدوارم کاربه «درگیری نظامی» نکشد".
دراین حال دراورشلیم اعلام شده که دولت های اسرائیل و آمریکا برسربه تعویق انداختن مانورمشترک دو کشور به توافق رسیدند؛ قرار بود این مانورها دربهارسال جاری میلادی صورت گیرد.
به گفته رادیوی دولتی اسرائیل دلیل تعویق این مانورها مشکل تأمین بودجه آن بوده است. رادیوی اسرائیلی یادآوری کرده است که این مانورها درسه ماهه سوم سال میلادی برگزار خواهد شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید