خبر کوتاه/ ایران

حمله به دفتر آیت الله صانعی در اصفهان

تبلیغ بازرگانی

 سایت "بازتاب امروز" از حمله و به آتش کشیده شدن دفتر آیت الله یوسف صانعی در نجف آباد اصفهان خبر داده است.

در گزارشی که روز چهارشنبه در این سایت منتشر شده گفته شده است که تعدادی افراد ناشناس به دفتر آیت الله صانعی حمله کرده و بخشی از ساختمان دفتر را به آتش کشیده اند.

در گزارش آمده است که حمله کنندگان خواستار « تعطیلی» دفتر آیت الله صانعی شده اند.

 آیت الله صانعی از جمله منتقدین برخورد مقام های ایرانی با جنبش اعتراضی علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ بشمار می رود و دفتر و خانه او در گذشته نیز بارها مورد حمله قرار گرفته بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید