افغانستان / نظامی

حمله به فرودگاه نظامی در کابل

فرودگاه (میدان هوایی) نظامی در کابل
فرودگاه (میدان هوایی) نظامی در کابل Reuters

در یک زد و خوردی که در فرودگاه (میدان هوایی) نظامی در کابل صورت گرفت، هشت تن از نظامیان ناتو و دو تن دیگر کشته شدند.

تبلیغ بازرگانی

بعد از حمله به وزارت دفاع، فرار دادن زندانیان از زندان قندهار، و حملات دیگر طالبان، امروز بار دیگر، در یکی از محلات نظامی که در آن تدابیر امنیتی فراوان مراعات میشود، زد و خوردی صورت گرفت که تعداد زیادی کشته و زخمی به جای گذاشت. برای تفسیر این موضوع گفتگویی داریم با حاجی صالح محمد، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس شورا.

آقای صالح محمد میگوید که کنترول اعضای پولیس و ارتش در افغانستان بسیار مشکل است، چونکه کسانیکه در ارتش و پولیس استخدام میشوند، برای پول کار میکنند و کافیست که طالبان برای آنان پول بیشتری پیشنهاد کنند و آنان به این ترتیب، برای طالبان کار کنند. همچنان آقای صالح محمد از فساد در سطوح بالای قدرت سیاسی در افغانستان صحبت میکند که به گفتۀ او، بدون کمک مسئولین، طالبان نمیتوانستند شش صد متر تونل حفر کنند و زندانیان را آزاد کنند.

گفتگو با صالح محمد، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس شورا

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید