چچنی

حمله شورشیان چچن به پارلمان

گارد ویژۀ امنیتی چچنی در اطراف پارلمان گروزنی
گارد ویژۀ امنیتی چچنی در اطراف پارلمان گروزنی

اهمیت زمان این حمله در آنست که درموقعی انجام میگیرد که وزیرکشورروسیه رشید نورقالی اف درشهرگروزنی مشغول یک دیداررسمی از این کشور است.

تبلیغ بازرگانی

دهسال پس ازآغازجنگ علیه استقلال طلبان چچن که توسط ولادیمیر پوتین بقصد بزانو درآوردن شورشیان اعلام شد، حمله صبح امروزشورشیان به پارلمان این کشوردر قلب گروزنی، نشان از آن دارد که مسکو برای استقرار صلح در این منطقه توان لازم را ندارد.

این حمله که مطابق آخرین بیلان ها هفت کشته و هفده زخمی بر جای گذاشته است در قلب شهری انجام گرفت که اقدامات امنیتی در آن مرز های نامحدودی دارد.

اهمیت زمان این حمله در آنست که در موقعی انجام میگیرد که وزیر کشور روسیه رشید نور قالی اف در شهر گروزنی مشغول یک دیدار رسمی از این کشور است. البته این حمله بقصد کسب قدرت انجام نشده و اشکارا نوعی عملیات انتحاری محسوب می شود. اما بی شک از نظر سمبلیک ارزش زیادی دارد .

الکسی مالاچنکو کارشناس مسائل منطقه قفقاز در یک رادیوی روسی در مسکو حمله امروز را سیلی محکمی قلمداد کرد که نشان می دهد وقتی بتوان در مرکز گروزنی به پارلمان حمله کرد ، دیگر نمی توان از پایان جنگ سخن گفت.

خبرگزاری فرانسه می نویسد که احمد کدیروف رئیس جمهوری کشور کوچک چچنی، که پس از قتل پدرش به ریاست جمهوری گماشته شد، می کوشد کشوررا با اقتدار به حساب کرملین نگهداری کند. می توان گفت که در سال های اخیر چچنی شاهد درگیری های کمتری از جانب شورشیان بوده است ، اما باید دانست که این نوع شورش ها ، که اینک با اسلام رادیکال مسلح شده اند ، درمنطقه و جمهوری های همسایه گسترش یافته اند و به آهستگی تمام منطقه قفقاز را می پوشانند. این در حالی است که وزیرکشورروسیه اعتراف می کند که اوضاع در این منطقه" پیچیده تر "شده است.

پس از حمله صبح امروز به پارلمان چچن، کاخ سفید ساعاتی پیش این حملات را محکوم کرد و متعهد شد که در کنار روسیه با این نوع خشونت ها مبارزه کند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید