سوریه

حمله نیروهای سوری و ترک به شهر الباب

Des combattants de l'Armée syrienne libre,au nord d'al-Bab, la deuxième ville tenue  le 4 février 2017.
Des combattants de l'Armée syrienne libre,au nord d'al-Bab, la deuxième ville tenue le 4 février 2017. REUTERS/Khalil Ashawi

تعدادی از نیروهای شورشیان سوری، همزمان با نیروهای ترک، امروز وارد الباب، که در اختیار داعش است، شدند.

تبلیغ بازرگانی

از مدت ها به این سو شهر الباب، در شمال سوریه در محاطره بود. در ماه اوت گذشته، ترکیه به این منطقه حمله کرده نیروهای داعش و همچنان نیروهای کرد را مورد حمله قرار داده بود. ولی از دو ماه به این سو، نیروهای ترک، در این منطقه، پیشروی چندانی نداشتند. در ماه دسامبر هم، نیروهای ترکی در این منطقه مورد حمله قرار گرفتند و شانزده تن از سربازان ترک کشته شدند.

امروز خبر رسید که نیروهای ترک همز مان با شورشیان سوریه وارد منطقۀ شرقی این شهر شده اند و جنگ های شدید جریان دارد. دیروز نیروهای رژیم سوریه به نزدیکی شهر الباب رسیده بودند. نیروهای سوریه که توسط روسیه پشتیبانی میشوند، هم میخواهند این شهر را به تصرف خود درآورند.

در حال حاضر، نیروهای ترک در شمال الباب، نیروهای حکومت سوریه در جنوب و کرد ها در شرق آن حضور دارند و هریک از این نیروها به دلایل مختلف به این شهر، که یکی از آخرین شهرهای مربوط به داعش است، اهمیت فراوان میدهند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید