ایران

حملۀ شدید رئیس جمهوری ایران به آمریکا و اسرائیل، به مناسبت روز ارتش

روز ارتش با حضور محمود احمدی نژاد
روز ارتش با حضور محمود احمدی نژاد FARS NEWS AGENCY

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی امروز خود گفت خاورمیانۀ جدید و جهان جدید "بدون حضور سلطۀ امریکا و بدون حضور رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی محقق خواهد شد."

تبلیغ بازرگانی

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، امروز (دوشنبه) طی سخنانی کشورهای منطقه را از دوستی با امریکا برحذرداشت و گفت دولت های منطقه باید بدانند که آمریکا دوست صادقی نیست.
رئیس جمهوری اسلامی ایران دریک سخنرانی به مناسبت روز ارتش گفت تجربه نشان داده است که آمریکا همیشه علیه دوستان خود شمشیرکشیده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود مهم ترین جنگ ها و خیانت های آمریکا علیه دوستانی بوده که برای این کشور فداکاری کرده اند.
محمود احمدی نژاد درادامۀ سخنرانی خود ازآمریکا و متحدانش به عنوان مستکبران یاد کرد و گفت آن ها به دنبال ایجاد تفرقه و راه انداختن جنگ بین ملت ها و دولت ها برای مصرف کردن سلاح ها و ایجاد فرصت جایگزینی برای خود از یک سو، واز سوی دیگر تخریب و ایجاد فرصت تحکیم پایه های شیطانی سلطۀ خود هستند.
رئیس جمهوری اسلامی ایران آمریکا و متحدان این کشور را به تلاش برای ایجاد تنش ایرانی- عربی و شیعه- سنی متهم کرد و گفت یقین دارد که سردمداران صهیونیستی حاکم بر آمریکا که به دنبال نجات اسرائیل یا به گفتۀ او رژیم صهیونیستی هستند این بار نیز شکست خواهند خورد.
محمود احمدی نژاد در پایان مدعی شد که خاورمیانۀ جدید و جهان جدید "بدون حضور سلطۀ امریکا و بدون حضور رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی محقق خواهد شد."

گفتگو با رضا تقی زاده

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید