ایران

حملۀ شدید سایت اینترنتی روزنامۀ دولتی "ایران" به هاشمی رفسنجانی به خاطرتسلیت به موسوی

سایت اینترنتی ایران به نقل ازبرخی فعالان سیاسی بدون آن که هویت آنان را فاش سازد پیش بینی می کند که رفسنجانی درسال جاری نیز"رویکرد حمایتی خود نسبت به جریان فتنه را حفظ وبرای بازگرداندن چهره های سرشناس این طیف به عرصۀ سیاسی کشورتلاش خواهد کرد."

تبلیغ بازرگانی

آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، که درطول سال گذشته به خاطر موضع گیری هایش درارتباط با انتخابات ریاست جمهوری دهم و جنبش اعتراض به تقلب دراین انتخابات مورد حملات پی در پی طرفداران دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، قرار داشت باردیگر به خاطرارسال پیام تسلیتی خطاب به خانوادۀ میرحسین موسوی، یکی ازدو نامزد معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم و یکی از دو رهبرجنبش موسوم به جنبش سبز، درسایت اینترنتی روزنامۀ دولتی ایران مورد حمله قرار گرفته است.
این سایت، تسلیت رفسنجانی به خاطردرگذشت پدر میرحسین موسوی را نشانۀ ادامۀ "روند حمایتی و البته دو پهلو"ی رفسنجانی نسبت به "جریان فتنه سبز" دانسته و به ویژه ازتجلیل رفسنجانی از میرحسین موسوی انتقاد کرده و به خشم آمده است.
هاشمی رفسنجانی که اخیراً از ریاست مجلس خبرگان رهبری کنار گذاشته شد، در این پیام ازمیرحسین موسوی با صفات و عباراتی چون" فرزند خدوم ایران" و فردی که "خدمات شایسته ای به اسلام و انقلاب و میهن اسلامی" انجام داده یاد کرده است.
روزنامۀ ایران ضمن عجیب و غریب خواندن این توصیف با لحنی طعن آلود می نویسد "اگرچه آقای رفسنجانی توضیح نداده منظورش از خدمات شایستۀ میرحسین، به ایران امیدوار کردن ضد انقلاب بوده یا رهبری آشوب های خیابانی توسط وی، اما به نظر می رسد این پیام تسلیت بیشتربه یک اعلام موضع صریح ازهاشمی شبیه باشد تا یک پیام تسلیت معمولی."
"ایران" آنگاه به تجزیه و تحلیل اقدام هاشمی رفسنجانی مبنی برارسال این پیام تسلیت پرداخته و به نقل ازبرخی فعالان سیاسی بدون آن که هویت آنان را فاش سازد پیش بینی می کند که رفسنجانی درسال جاری نیز "رویکرد حمایتی خود نسبت به جریان فتنه را حفظ و برای بازگرداندن چهره های سرشناس این طیف به عرصۀ سیاسی کشورتلاش خواهد کرد."
روزنامۀ هوادار و متعلق به دولت هشدار می دهد که با توجه به درپیش بودن انتخابات مجلس نهم، این موضوع موضوعی جدی است.
شایان ذکراست که موضع گیری های هاشمی رفسنجانی در ارتباط با جنبش اعتراضی مردم ایران صرفاً در جبهۀ رهبر و رئیس جمهوری ایران مورد حمله و انتقاد نبوده و درجبهۀ مقابل نیزاین موضع گیری ها گاهگاه آماج انتقاد و خرده گیری قرارگرفته است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید