افغانستان

حملۀ مسلحانه به ساختمانهای دولتی در شهر جلال‌آباد

تبلیغ بازرگانی

در حملۀ مردان مسلح به یک ساختمان دولتی در جلال‌آباد – مرکز ولایت ننگرهار افغانستان - دست کم ٩ نفر کشته شدند. حوالی ظهر روز یکشنبه ١٣ مه، به دنبال وقوع دو انفجار، افراد مسلح وارد یک ساختمان متعلق به وزارت دارایی (مالیه) شدند. تعداد مهاجمان معلوم نیست و هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید