تروریسم / جنگ

حملۀ نیروهای نظامی سوریه به پالمیر متعاقب حملات تروریستی در اروپا - گفتگو با مهدی مظفری

نیروهای نظامی سوریه، شهر «پالمیر» را دوباره فتح کرده اند. بر اساس آخرین خبر ها، بالاحصار شهر تاریخی پالمیر، در اختیار نیروهای نظامی سوریه قرار دارد و داعشیان از آنجا رانده شده اند. هم زمان با این حملات، نیروهای تروریستی هم به عملیات خود ادامه داده و در عراق و یمن، دست به حملاتی زدند. .

تبلیغ بازرگانی

بین نیروهای داعش و تروریست های اروپایی چه ارتباطی وجود دارد ؟ آیا حملات جدید بر سوریه، جوابی به حملات تروریستی بلژیک است ؟ این مسایل را امروز با آقای مهدی مظفری، استاد روابط بین الملل در دانشگاه دانمارک در میان گذاستم.

آقای مظفری میگوید که جنگ نیروهای داعش و حملات تروریستی در اروپا دو دینامیسم مختلف هستند. یکی دینامیسم نظامی و تروریستی داعش است، که در عراق و سوریه میجنگد و دیگر، دینامیسم تروریستی است، که در اروپا منتج به حملات تروریستی شده است. این دو دینامیسم ایجابات متفاوت هم دارند.

در بارۀ ارتباط میان این دو دینامیسم، آقای مظفری میگوید که رابطه میان آنان وجود دارد. این را تحقیقات مختلف اطلاعاتی نشان میدهد. در ضمن، تعداد زیادی از جوانان اروپایی هم که به اسلام گرایی رو میاورند، به سوریه و عراق میروند. ولی ریشۀ این عملکرد آنان میتواند در وضع زندگی آنان در اروپا باشد. آقای مظفری اضافه میکند که صحبت از تبعیض است، و همچنان صحبت از بیکاری است. ولی بیکاران تنها مسلمانان نیستند. بنا بر این مسئلۀ بیکاری درست نیست. و تبعیض اجتماعی هم درست نیست چون در فرانسه، دو وزارت مهم در اختیار دو تن از خانم های مسلمان تبار قرار دارند. پس این دو مسئله، عامل گرویدن جوانان به داعش نیستند.

یکی دیگر از مسایل، پایان کمونیسم، مائویسم و جنبش های دیگر چپی است، که یا از بین رفته اند و یا هم بسیار تقلیل یافته اند.

مسئلۀ سوم، خود اسلامیسم است، که تعدادی به این نظر هستند که اسلام باید دنیا را بگیرد. فروپاشی اتحاد شوروی برای آنان یک موفقیت تاریخی بود و به همین ترتیب آنان میخواهند «شنگن» را هم فرو بپاشند.

گفتگو با مهدی مظفری، استاد روابط بین الملل در دانشگاه دانمارک

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید