افغانستان

حملۀ نیروهای ناتو در ولایت سرپل

نیروهای ناتو و نیروهای اردوی ملی، ساعت یازدۀ شب گذشته، در منطقۀ صیاد، در ولایت سرپل حمله کردند و شش نفر را کشته چهار نفر دیگر را دستگیر کردند. والی ولایت سر پل، سید انور رحمتی، از این حمله انتقاد کرده است. 

تبلیغ بازرگانی

برای بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با آقای شعیب نجفی زاده. آقای نجفی زاده که خبرنگار است، بعد ازشرح اینکه ولایت سرپل، ازجملۀ ولایات آرام افغانستان است، تصریح میکند که طالبان دراکثر ولایات افغانستان شخصی را به نام والی مقررکرده اند. و این والی طالبان، با والی رسمی ولایت که آقای سید انور رحمتی است متفاوت میباشد و نیروهای ناتو در جستجوی «والی» طالبان بوده اند. ولی آقای نجفی اضافه میکند که ولایت سر پل که در آن پشتون ها بسیار معدود استند، ولاتیتی نیست که درآن مراکزترینینگ طالبان وجود داشته باشد.

گفتگو با شعیب نجفی زاده، خبرنگار

براساس تحقیقات آقای نجفی زاده، این عمل نظامی بدون هم آهنگی با مسئولین محل صورت گرفته است و شش تنی که درین حمله کشته شده اند، افراد غیرنظامی و بی گناه استند. درمیان چهار نفری که دستگیر شده اند، یک تن از قوماندان طالبان بنام ملا یونس، مشهور به ملا سلمان هم است، ولی این شخص والی طالبان، نه، بلکه یکی ازقوماندانان معمولی طالبان است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید