افغانستان

حوادث دو روز گذشته افغانستان در تاریخ این کشور بی مانند است- گفتگو با کریم پاکزاد

کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز ملی مطالعات استراتژیک فرانسه
کریم پاکزاد، پژوهشگر مرکز ملی مطالعات استراتژیک فرانسه

در گفتگوئی با دکتر کریم پاکزاد پژوهشگر مرکز ملی تحقیقات استراتژیک و بین المللی فرانسه، وی درباره تظاهرات بزرگ دیروز و دنباله آن در شهر های مختلف کشور، معتقد است اولین درسی که می توان از این خیزش مردمی گرفت این است که علیرغم تلاش های طالبان و داعش که کشور را قومی و مذهبی می خواهند، مردم افغانستان عمیقاً ملی گرا هستند

تبلیغ بازرگانی

پس از تظاهرات عظیم مردمی روز گذشته و سپس مذاکراتی که میان نمایندگان معترضین با مسئولان درجه اول کشور در ارگ ریاست جمهوری انجام گرفت، برخی مفسران این گفتگوها را سازنده و کسان دیگری آنرا ناکام توصیف می کنند. کریم پاکزاد می کوشد این حوادث را تفسیر کند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید