ایران

حکم اعدام برای نوجوان چهارده ساله در ایران

DR
۷ دقیقه

در حالیکه هفتۀ گذشته رویداد های بسیاری به مناسبت روز جهانی اعتراض علیه مجازات اعدام در سراسر جهان برگزار شد، در کنار اعدام های روزانه در ایران، مقامات جمهوری اسلامی اینبار برای یک نوجوان چهارده ساله محکوم به قصاص حکم اعدام صادر کرده اند.

تبلیغ بازرگانی

گفتگو با محمد مصطفایی وکیل دادگستری

 

محمد مصطفایی وکیل دادگستری در نروژ در این زمینه متذکر می شود که:" صدور احکام اعدام برای افراد زیر هجده سال در جمهوری اسلامی تازگی ندارد و این نه اولین بار است و نه آخرین بار......"

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید