افغانستان / جنایی

حکم اعدام برای یک ملا به جرم قتل یک دختر

یک دادگاه محلی در ولایت کنر، یک ملا را که به اتهام رباییدن و قتل یک دخترهفده ساله، دستگیر و محاکمه شده بود، به اعدام محکوم کرد.

تبلیغ بازرگانی

این قضیه ابعاد فراوان دارد. از یک سو، حکم اعدام چیزیست که در بسیاری از کشور های متمدن منتفی شده است. و از سوی دیگر، خشونت با زنان، در افغانستان هم، جوانب متعدد دارد. در بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با بکتاش سیاوش، نمایندۀ کابل در پارلمان افغانستان.

گفتگو با بکتاش سیاوش، نمایندۀ کابل در پارلمان افغانستان

آقای سیاوش، از جوانب خبری این موضوع آغاز میکند و میگوید که این نوع مسایل، متاسفانه در نواحی مختلف افغانستان به وقوع میپیوندد. ولی این موضوع، به گفتۀ آقای سیاوش، نا آگاهی مردم و بخصوص زنان، از حقوق آنان است. حکومت و پارلمان تا حدی در این موارد، کار میکنند. در پارلمان افغانستان، مدتی یک قانونی زیر عنوان محو خشونت علیه زنان، کار صورت گرفت ولی به دلیل اینکه در مورد بعضی از جزئیات این قانون، اجماع انظار وجود نداشت، این قانون کنار گذاشته شده است و کار روی تدوین آن متوقف شده است.

از سوی دیگر آقای سیاوش روی کم کاری حکومت تاکید میکند و میگوید که قوانینی وجود دارد که اگر حکومت جدی تر برخورد کند، میتواند بر اساس آن، مجرمین خشونت علیه زنان را تعقیب کند. از آنجمله، قوانین و قرارداد های بین المللی است، که افغانستان به آنان معتقد میباشد و این قرارداد ها، در صورتیکه قوۀ قضائیه فعال باشد، میتوانند اعمال شوند. ولی مشکل در افغانستان در این هم است که مجرمین، یا تعقیب و دستگیر نمیشوند، و یا هم در صورتیکه زندانی شوند، با حکم رئیس جمهور و یا به مناسبت اعیاد مذهبی، دوباره آزاد میشوند و این حالت، یک نوع، بی بازخواستی را در افغانستا نبوجود آورده است.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید