ایران/ قضایی

حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از مشاغل قضایی تأیید شد

ISNA

حکم انفصال دائم سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران از مشاغل قضایی از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد؛ براساس همین حکم سعید مرتضوی به مدت پنج سال از احراز مشاغل دولتی نیز محروم شده است.

تبلیغ بازرگانی

نام "سعید مرتضوی"، قاضی و سپس دادستان پیشین انقلاب تهران، به رویدادهای بسیاری در پانزده سال اخیر در ایران گره خورده است.
او نه فقط نقش اصلی را در بستن ده‌ها نشریه در دو دورۀ ریاست جمهوری محمد خاتمی داشت، بلکه از سوی نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم به عنوان مسئول اصلی قتل "زهرا کاظمی" خبرنگار ایرانی تبار کانادایی در زندان اوین معرفی شد.

با این حال، سعید مرتضوی مهمترین نقش خود را به عنوان دادستان تهران در سرکوب جوانان و معترضان رویدادهای پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایفا کرد؛ در این دوره به دستور او بسیاری از جوانان دستگیر شده در راهپیمایی‌های خیابانی به بازداشتگاه کهریزک منتقل و در آنجا قربانی انواع شکنجه و بدرفتاری ها جسمی و تعرضات جنسی شدند. دست‌کم ٣ تن از بازداشت شدگان زندان کهریزک در نتیجۀ همین بدرفتاری‌ها جان خود را از دست دادند.

بسته شدن این بازداشتگاه انفصال موقت سعید مرتضوی از مسئولیت های قضایی و انتصاب وی از سوی محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان تأمین اجتماعی را در پی داشت؛ در این مقام نیز نام دادستان پیشین انقلاب تهران در پرونده های متعدد فساد مالی به ثبت رسید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید