دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان / امریکا / نظامی

حکومت افغانستان، یک گزارش از فساد اداری را رد کرد

متن توسط : عزیز احمد فرد
۷ دقیقه

حکومت افغانستان گزارش «ادارۀ بازرسی عمومی ایالات متحده برای باز سازی افغانستان»، را رد کرده است. در این گزارش آمده است که ایالات متحده، بیشتر از 52 میلیارد دالر را برای تاسیسات نیروهای امنیتی افغانستان مصرف کرده است، که با وجود آن، ارتش افغانستان، ظرفیت های لازم را به دست نیاورده است.

تبلیغ بازرگانی

«ادارۀ بازرسی عمومی ایالات متحده برای باز سازی افغانستان»، که مخفف آن «سیگار» میشود، و وظیفۀ آن تفتیش در مورد مصارف ایالات متحده در افغانستان است، اعلان کرده است که از این رقم 52 ملیارد دالر، 12 ملیارد آن، خاصتاً به ایجاد تاسیسات نظامی برای اردوی ملی افغانستان تعلق داشت، و در مصرف این پول، فساد وجود داشته است.

در بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با آقای هادی خالد، کارشناس مسایل نظامی. آقای خالد در شرح این اداره میگوید که از سه سال به اینسو، ادارۀ بازرسی عمومی امریکا، برای باز سازی افغانستان، فعال است. این مرکز، بیشتر در مورد دفاتر امریکاییان در افغانستان، تجسس میکند و در مورد این که اگر امریکاییان، در مشوره با نهاد های افغانی این کار را اجرا میکردند، آیا بهتر میشد یا بد تر، آقای خالد میگوید که همۀ کارمندان افغانی را نباید فاسد تلقی کرد. آقای هادی خالد، شخص خودش را به عنوان مثال مطرح میکند و میگوید که او با وجود اینکه در وزارت داخله، مسئولیت داشت، ولی هم در برابر افغان ها و هم در برابر خارجی ها، در مورد هر اتهام فساد یا هر اتهام دیگر، حاضر است جوابگو باشد.

او در مورد طرز فعالیت امریکاییان میگوید که آنان قرار داد ها را با مصارف گزاف، با شرکت های خارجی انعقاد میکردند. آنان نظر افغان ها را در مورد این مسایل گوش نمیکردند، و کار های آنان هم، با معیار های داخلی همخوانی نداشت. مسئولیت ها، به گفتۀ آقای هادی خالد، بیشتر به دوش خود آنان است و اگر فسادی هم شده است، خود آنان آنرا انجام داده اند. ارتقای ظرفیت های اردوی ملی زیاد برای آنان مطرح نبود، و مسئولین داخلی حکومت افغانستان هم، در این مورد غافل بودند.

در نهایت برای پیگیری قضایی این مسایل، آقای خالد اظهار امید واری میکند که آنان به افغانستان قاضی بفرستند تا شرکت های امریکایی که دست به فساد ها زده اند، پیگیری قانونی شوند، و این در نهایت، میتواند برای نهاد های پولیسی و قضایی افغانستان هم یک سرمشق باشد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.