حکومت افغانستان "چهاردره" را از کنترل طالبان خارج کرد

تبلیغ بازرگانی

نیروهای حکومتی افغانستان خبر دادند که یکی از مناطق ولایت کندوز به نام "چهاردره" را از کنترل طالبان خارج کردند. رییس پلیس منطقه ای افغانستان گفته است که در عملیات بازپس گیری "چهاردره" تلفات سنگینی به طالبان وارد آمده است. طالبان طی عملیات گسترده ای کنترل "چهاردره" را دو روز پیش در دست گرفته بودند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید