تونس

حکومت جدید برای به نتیجه رسیدن انقلاب تونس

مهدی جمعه، نخست وزیر تونس
مهدی جمعه، نخست وزیر تونس REUTERS/Fethi Belaid

برای پایان دادن به بحران سیاسی، حکومت جدید تونس، که متشکل از اشخاص غیر وابسته خواهد بود، امروز معرفی میشود.

تبلیغ بازرگانی

با قبول کنار رفتن از قدرت، توسط حزب النهضت، مهدی جمعه، نخست وزیر تونس، حکومت جدید این کشور را، یک روز قبل از تصویب قانون اساسی جدید، به رئیس جمهور این کشور، منصف مرزوقی، معرفی میکند. به این ترتیب، انتقال دموکراتیک این کشور، به نتیجه خواهد رسید.

در برنامه ریزی خاصی که مسئولین کرده اند، تصویب قانون اساسی یک روز بعد از معرفی حکومت جدید صورت خواهد گرفت. یعنی فردا، نمایندگان مجلس اساس گزاری، قانون اساسی را، که ماده به ماده مورد بحث و قبولی اساس گزاران قرار گرفته است، تصویب خواهند کرد. نمایندگان همچنان امروز، یعنی قبل از تصویب قانون اساسی، اساسات سانسور حکومت را مورد اصلاحات قرار میدهند، تا نمایندگان بعد از این به سادگی نتوانند مانع کار حکومت شوند.

براساس نوشته ای در روزنامۀ لاپرس، کاری که باقی میماند، اینست که حکومت توافق مردم را به دست بیاورد، یعنی هر یک از اعضای حکومت جدید، در عمل ثابت کنند، که مردم میتوانند به آنان اعتماد کنند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید