قرقیزستان

حکومت موقت و مخاطرۀ همه پرسی قانون اساسی

نیروهای نظامی روز جمعه به پای صندوق های رأی رفتند
نیروهای نظامی روز جمعه به پای صندوق های رأی رفتند
متن توسط : ناصر اعتمادی
۳ دقیقه

از نگاه ناظران همه پرسی قانون اساسی که قرار است یکشنبه آینده در قرقیزستان برگزار شود برای حکومت موقت این کشور ای بسا پرمخاطره و زمینه ساز ادامه و گسترش خشونت ها باشد.

تبلیغ بازرگانی

از نگاه ناظران همه پرسی قانون اساسی که قرار است یکشنبه آینده در قرقیزستان برگزار شود برای حکومت موقت این کشور ای بسا پرمخاطره و زمینه ساز ادامه و گسترش خشونت ها خواهد باشد. برغم خشونت های اخیر قرقیزستان حکومت موقت این کشور برگزاری همه پرسی قانون اساسی را به فرصتی دیگر موکول نکرد تا در واقع بحران حقانیت قدرت به بحران سیاسی و درگیری های قومی این کشور دامن نزند. تقریباً دو و نیم میلیون رأی دهندۀ قرقیزی به پای صندوق ها رأی خواهند رفت تا موافقت یا مخالفت خود را با قانون اساسی جدید اعلام کنند. مهمترین تدبیری که در طرح قانون اساسی جدید پیش بینی شده به طرز چشمگیری قدرت رئیس جمهوری را به سود پارلمان تضعیف می کند. افزون بر این، اگر اصلاحیه های قانون اساسی جدید نیز به تصویب برسند هیچ حزبی قادر نخواهد بود بیش از 50 کرسی از مجموع 90 کرسی پارلمان را تصاحب کند.
در پی درگیری های خونین ماه مه مقامات قرقیزستان انتخابات ریاست جمهوری را که قرار بود در دسامبر 2010 برگزار شود به اکتبر سال آینده موکول کردند و همزمان هدایت کشور را به حکومت موقت خانم رزا اوتونبایفا محول نمودند. در صورتی که طرح قانون اساسی جدید در همه پرسی روز یکشنبه به تأئید رأی دهندگان برسد، حکومت رزا اوتونبایفا با مشکل حقانیت روبرو نخواهد بود. در مقابل، در صورت موفقیت مخالفان قانون اساسی جدید، حکومت قرقیزستان با بحرانی تازه روبرو خواهد شد. خانم اوتونبایفا امروز در سخنرانی خطاب به مردم قرقیزستان گفت که تصویب قانون اساسی جدید در همه پرسی روز یکشنبه پیروزی مردم قرقیزستان بر اقتدارگرایی است.
رئیس حکومت موقت قرقیزستان در ادامه گفته است که بدون تصویب قانون اساسی جدید و ایجاد ساختارهای دولتی نظم و آرامش در کشور حاکم نخواهد شد.
با این حال، کم نیستند ناظرانی که بر این باورند که برگزاری همه پرسی در شرایط جاری قرقیزستان می تواند برای حکومت نوپای این کشور زیان آور و پرخطر باشد. به گفتۀ تحلیلگران بجای برگزاری همه پرسی روز یکشنبه حکومت موقت باید بر سر میز مذاکره با مخالفان می نشست تا مشترکاً در مورد آینده دولت و کشور تصمیم می گرفتند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید