ایران / بین‌المللی

خاتمی از شورای امنیت ملی خواست که برای آزادی زندانیان سیاسی راه حل پیدا کند

محمد خاتمی-تصویر آرشیوی
محمد خاتمی-تصویر آرشیوی ISNA

به عقیده محمد خاتمی، اصل بسیاری از تصمیمات مربوط به بازداشت و حصر قربانیان حوادث چهار سال پیش، در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است و آنگاه پیشنهاد کرد که "جلسه شورا با قوت تشکیل شود" و با یافتن راه حلی خردمندانه و منصفانه به سوی حل مشکلات گام برداشته شود

تبلیغ بازرگانی

محمد خاتمی در سخنانی با اعضای فراکسیون خط امام مجلس هشتم، از اعلام خبر آزادی هشتاد نفر از زندانیان سیاسی اظهار شادمانی کرد و در عین پرسید "برای چه این تعداد؟" و خود پاسخ داد که باید "بگوئیم همه".
خاتمی در این سخنرانی با اشاره به وضعیت زندانیان سیاسی تاکید کرد که "خیلی از این ها واقعاً کاری نکرده بودند و بسیاری از اتهاماتی که زده شد اتهامات غلطی بود." او اظهار امیدواری کرد که قوه قضائیه و وزارت اطلاعات پیگیر این قضیه باشند.
خاتمی که در سخنانش نامی از هیچ یک از زندانیان سیاسی نبرد ، با استفاده از واژه "حصر" نشان داد که مقصودش دو کاندیدای زندانی جنبش سبز – میرحسین موسوی و مهدی کروبی - است و اعلام کرد که "همه همت کنند تا حصر ها برداشته شود." او سپس توضیح داد که اصل بسیاری از تصمیمات مربوط به بازداشت و حصر قربانیان حوادث چهار سال پیش در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است و آنگاه پیشنهاد کرد که "جلسه شورا با قوت تشکیل شود" و با یافتن راه حلی خردمندانه و منصفانه به سوی حل مشگلات گام برداشته شود.
محمد خاتمی همچنین از جوانانی تجلیل کرد که در این سالها "شاهد این همه تحقیر و توهین بود و باز هم با روشن بینی آمد و انتخابات را پر شور کرد. " خاتمی اضافه کرد که آنها اکنون هم توقعی ندارند و فقط می خواهند "در فضای آزادی که قانون به آنها اجازه داده است" زندگی کنند . او گفت امروز اگر افراط گرائی هم هست در بخش هائی" از آن سو است."
باید یادآوری کرد که روز گذشته (چهارشنبه) محمود علوی وزیر اطلاعات اعلام کرد که تا یک ماه دیگر گروه دیگری از زندانیان آزاد خواهند شد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید