خامنه‌ای از روحانی خواست که با قدرت در مقابل آمریکا بایستد

آیت الله علی خامنه ای در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی سه جهت گیری را برای رئیس جمهوری و دولت دوازدهم تعیین کرد. او نخستین جهت گیری دولت دوازدهم را رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشت مردم اعلام کرد و افزود که "تعامل گسترده با دنیا" جهت گیری دوم دولت دوازدهم را تشکیل می دهد.

علی خامنه‌ای و حسن روحانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری
علی خامنه‌ای و حسن روحانی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ایسنا
تبلیغ بازرگانی

رهبر حکومت اسلامی ایران در ادامه گفت که جهت گیری سوم دولت دوازدهم مقابله با آمریکاست. آیت الله خامنه ای گفت : "دولت باید در برابر هر سلطه طلبی با صلابت و قدرت ظاهر بشود، آن سلطه طلب هر که می خواهد باشد." اما، به گفتۀ آیت الله خامنه ای، در حال حاضر "از همه متجاوزتر و وقیح تر رژیم ایالات متحدۀ آمریکاست." رهبر جمهوری اسلامی از حسن روحانی خواست که "با قدرت" در مقابل آمریکا بایستد و از ترفندهای این کشور "جلوگیری کرده و آنها را دفع کند."

آیت الله خامنه ای خطاب به حسن روحانی گفت : "تعامل بین المللی نباید ما را از این نکته غافل کند که دشمنانی هستند که به نابودی ما کمر بسته اند و از هر بهانه ای هم استفاده می کنند." او هشدار داد که در "تصمیم گیری‌های بین المللی... دشمن همۀ توان خود را به کار برده که نظام را نابود کند." وی در ادامه افزود که "هزینۀ تسلیم در برابر قدرت های زورگو به مراتب بیشتر از هزینۀ ایستادگی در برابر آنها است."

با این حال، علی خامنه ای در تأئید سخنان حسن روحانی گفت که امروز اولویت "ریشه کن کردن فساد و توجه به عدالت است." آیت الله خامنه ای از رئیس جمهوری خواست که انتقادها را تحمل کند. زیرا، مردم، به گفتۀ علی خامنه ای، "سلایق و نظرات مختلفی دارند." وی به روحانی گفت : "اجازه دهید مخالفان انتقاد کنند... نباید آشفته شد. نقص هم در کار ما کم نیست."

حسن روحانی نیز در سخنانی که در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری اش ایراد کرد، مدعی شد که به پشتوانۀ انتخابات ریاست جمهوری "امروز نظام در عواطف و قلوب مردم ریشه دارد." او گفت که این امر "باعث می شود که نظام دچار بن بست نشود." رئیس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر گفت که مردم با شرکت در انتخابات، "با رأی دوبارۀ خود با نظام، رهبری، دولت و منتخب خود تجدید پیمان کردند."

حسن روحانی نظام جمهوری اسلامی را "ترکیبی یکپارچه از جمهوریت و اسلامیت" توصیف کرد و بر حق مشارکت عمومی در زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تأکید کرد. او گفت : اگر چه در این زمینه ها گام های بلندی در جمهوری اسلامی ایران به جلو برداشته شده است، اما، "تا رسیدن به قدرت تاثیرگذار در منطقه و جهان راه طولانی در پیش است."

روحانی در جای دیگری از سخنانش افزود که او در پی "ایجاد یک انقلاب اقتصادی در کشور است" و چنین انقلابی بدون "تعامل سازنده با جهان امکانپذیر نیست." حسن روحانی در ادامه گفت که جمهوری اسلامی "هرگز تحمیل انزوا از سوی دشمنان را نمی پذیرد."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید