خامنه‌ای دولت را در سال جدید به حل مشکلات اقتصادی مردم فراخواند

آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران

برای چهارمین سال متوالی رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی اش اقتصاد را اولویت اول کشور تعریف کرد و سال ١٣٩٦ را سال "اقتصاد مقاومتی : تولید-اشتغال" نام نهاد و گفت که او از مشکلات و وضعیت بد معیشتی و اقتصادی مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط نظیر "گرانی، بیکاری، تبعیض ها و نابرابری ها و آسیب های اجتماعی" آگاه است. رهبر جمهوری اسلامی سپس گفت که انتظار او و مردم از مسئولان، یعنی دولت این است که با تمرکز و برنامه ریزی بر روی تولید و اشتغال به این مشکلات خاتمه دهند.

تبلیغ بازرگانی

او گفت که منظور او از اقتصاد مقاومتی :در سال جدید تقویت "تولید داخلی و اشتغال جوانان" است.

حسن روحانی، رییس جمهوری، نیز در پیام نوروزی اش بیلان اقتصادی دولت خود را در سال گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت که برای اولین بار در ١١ سال گذشته، نرخ رشد اقتصادی کشور به ۸ درصد رسید. او نیز وعده داد که "سال جدید، سال اشتغال بیشتر برای جوانان" باشد و تصریح نمود که می کوشد در همۀ عرصه های فرهنگی، اجتماعی فضای امنیتی را کنار بگذارد.

آیت الله خامنه ای هیچگاه به وضوح منظور خود را از اقتصاد مقاومتی بیان نکرده است. او برای اولین بار این مضمون را در دورۀ تشدید تحریم های اقتصادی و بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران به کار برد و پیروان او مدعی شدند که هدف اقتصاد مقاومتی در وهلۀ نخست ایجاد یک اقتصاد درونزا و بی نیاز از درآمدهای نفتی است.

در واکنش به شعار آیت الله خامنه‌ای، حسن روحانی بارها تأکید کرده است که "اقتصاد مقاومتی" به منزلۀ انزواطلبی نیست و "بدون تعامل سازنده با جهان" متحقق نمی شود. او گفته است بدون جلب صدها میلیارد دلار سرمایه و تکنولوژی خارجی وضعیت بد معیشتی مردم بهبود نمی یابد و کار برای جوانان کشور ایجاد نمی شود. معاون اول او، اسحاق جهانگیری، نیز گفته است که جلب فنون و سرمایه های خارجی برای پایان دادن به مشکلات اقتصادی کشور به نوع رابطۀ جمهوری اسلامی ایران با جهان بستگی مستقیم دارد.

اگر چه توافق بین المللی بر سر برنامۀ اتمی ایران به تعلیق و لغو پاره ای از تحریم های اقتصادی و نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران منجر شده، اما، به دلیل تداوم تحریم های یکجانبۀ آمریکا علیه حکومت اسلامی ایران، به ویژه سپاه پاسداران، این کشور همچنان از سرمایه و فنون خارجی محروم است. به همین دلیل سپاه پاسداران و بعضاً خود رهبر جمهوری اسلامی تأکید می کنند که طرح "اقتصاد مقاومتی" باید مستقل از آمریکا و قدرت های غربی و در واگذاری هر چه بیشتر اقتصاد کشور به سپاه پاسداران تعریف و دنبال شود.
 

 
کاظم کردوانی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران، می گوید که در اختلاف با کلی گویی های رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی دست کم با استناد به برخی آمار و ارقام سعی کرده بیلان اقتصادی خود را در سال گذشته مثبت ارزیابی کند. کاظم کردوانی می افزاید : واقعیت این است که محمود احمدی نژاد، یعنی نزدیکترین فرد از نظر اقتصادی به رهبر جمهوری اسلامی، زمین سوخته تحویل حسن روحانی داد. کاظم کردوانی سپس تأکید می کند که بدون عادی شدن رابطۀ ایران و آمریکا مشکلات اقتصادی ایران همچنان غیرقابل حل می مانند. اما، مسئله این است که شخص آیت الله خامنه ای با مخالفت سرسختانه اش با عادی شدن رابطۀ ایران و آمریکا بزرگترین مانع حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم ایران است هر چند او وانمود می کند که هیچ نقش و مسئولیتی در پدید آمدن این وضعیت نداشته و ندارد.  

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید