خامنه‌ای : هیچ قضاوتی دربارۀ نتیجۀ انتخابات آمریکا ندارم

ISNA

رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه ای، گفت که برخلاف عده ای که برای نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا "عزا گرفته یا شادی کردند"، نظام اسلامی ایران در اینباره نه ماتم می گیرد و نه شادی می کند و به همین دلیل او نیز هیچ قضاوتی دربارۀ نتیجۀ انتخابات آمریکا ندارد و مسئلۀ اصلی‌اش حل مشکلات کنونی کشور است. آیت‌الله خامنه‌ای سپس اضافه کرد که برای جمهوری اسلامی ایران فرقی نمی کند که چه کسی در آمریکا بر سر کار بیاید.

تبلیغ بازرگانی

رهبر حکومت اسلامی ایران سپس تصریح نمود که در ۳۷ سال گذشته، همۀ رؤسای جمهوری آمریکا از دو حزب جموری خواه و دموکرات تنها به جمهوری اسلامی ایران زیان رسانده اند.

آیت الله خامنه‌ای سپس تلویحاً از برخی سخنان انتخاباتی ترامپ در خصوص اشغال و جنگ عراق پشتیبانی کرد و افزود : "واقعیات مطرح شده در رقابت های انتخاباتی آمریکا، سخنانی بوده که در این سال ها همواره مطرح می‌شده، اما، عده ای نمی خواستند آن را بپذیرند."

وی سپس اظهار داشت که "دشمن" در حال حاضر اقتصاد ایران را نشانه گرفته با این تصور که وضعیت اقتصادی ایران نقطۀ ضعف نظام اسلامی است. او گفت که مهمترین موضوع در حال حاضر (نه نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که) مشکلات فعلی و آیندۀ کشور است که، به گفتۀ آیت الله خامنه ای، تنها از طریق استحکام نظام اسلامی رفع می شوند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید