فرانسه / اقتصاد

خانم لاگارد نامزد دور تازه ریاست بر صندوق بین المللی پول

«کریستین لاگارد» رئیس فرانسوی صندوق بین المللی پول امروز اعلام داشت که خود را برای یک دوره دیگرریاست این نهاد بین المللی نامزد کرده است.

تبلیغ بازرگانی

ماموریت خانم لاگارد درراس این نهاد که به دنبال ایراد اتهامات قضایی علیه «دمینیک استروس کان» رئیس سابق فرانسوی این صندو ق دردوهزارویازده میلادی آغاز شد درپنجم ماه ژوئیه دو هزار و شانزده به پایان می‌رسد.
خانم لاگارد امروز، شش ماه مانده به پایان دوره ماموریت کنونی خود، دریک گفت‌و‌گو با کانال دوم تلویزیون فرانسه اعلام داشت که مایل است یک دوره دیگر در ماموریت کنونی خود بماند.
درحال حاضر یک پروند قضایی درفرانسه علیه خانم کریستین لاگارد درجریان است که هنوز دادگاه درمورد آن تصمیم گیری نکرده است. موضوع به دوران وزارت اقتصاد و دارایی بانو لاگاربازمی گردد، ولی به گفته کار‌شناسان احتمال کمی وجود دارد که رای صادره به مسئولیت وی درراس صندوق بین المللی پول لطمه وارد آورد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید