ایران: انتخابات ریاست جمهوری

: روزآمد شده در 23/05/2017 - 14:48

دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری در ایران، روز ۲۹ اردیبهشت/ ۱۹ ماه مه، برگزار می شود. شورای نگهبان صلاحیّت تنها شش تن از نامزدها را برای شرکت در انتخابات امسال مورد تائید قرار داده است. انتخابات ریاست جمهوری در ایران بر اساس نظام رای گیریِ اکثریّتِ مطلقِ دومرحله‌ای صورت می‌گیرد و بنابراین اگر هیچیک از نامزد‌ها در مرحلۀ اول اکثریّت مطلق را کسب نکند، مرحلۀ دوّم رای‌گیری با شرکت دو نامزدی که بیشترین مقدار آراء را در دور نخست کسب کرده‌اند، روز جمعۀ ۵ خرداد/‌۲۶ ماه مه، برگزار خواهد شد.خبرها، مقاله‌ها و گفتگوهای ما را در بارۀ دوازدهمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری در ایران در این دفتر ویژه بیابید.