سالمندآزاری در ایران

صدا ۱۵:۱۲
بیش از ۳۰ درصد از جمعیت ایران در ۴۰ سال آینده سالمند خواﻫد بود و سالمند آزاری در ایران بسیار افزایش یافته است.
بیش از ۳۰ درصد از جمعیت ایران در ۴۰ سال آینده سالمند خواﻫد بود و سالمند آزاری در ایران بسیار افزایش یافته است. DR

بیش از ۳۰ درصد از جمعیت ایران در ۴۰ سال آینده سالمند خواﻫد بود و سالمندآزاری در ایران بسیار افزایش یافته است.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس مطالعات سه تن از پژوهشگران دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ‌درمانی دانشگاه بهشتی، مازیار مولایی، کورش اعتماد و پریسا طاهری تنجانی، میزان سوء‌رفتار با سالمندان در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ خورشیدی در ایران ۵۶/۴ درصد و بسیار بیشتر از سایر کشور‌ها بوده است.

دلایل سالمند آزاری در ایران چیست؟
آیا سالمند آزاری در ایران سابقه تاریخی و فرهنگی‌ دارد؟
سالمند آزاری به چه شکلهایی انجام می شود؟
سالمند آزاری چه ﺗﺄثیراتی بر قربانیان آن و همچنین بر خانواده و اخلاق اجتماعی می گذارد؟
سالمند آزاری در خانواده‌ها بیشتر است یا در خانه‌های سالمندان؟
راه‌های پیشگیری از سالمند آزاری چیست؟

درباره این موضوع در مجله رادیوئی پژواک جامعه این هفته با دکتر مصطفی اقلیما، استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، گفت‌وگویی کرده‌ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید