پژواک جامعه

وضع زندگی و حقوق کودکان خارج از ازدواج در ایران

صدا ۱۷:۱۴
وضع زندگی و حقوق کودکان خارج از ازدواج در ایران
وضع زندگی و حقوق کودکان خارج از ازدواج در ایران DR

تولد کودکان خارج از ازدواج در ایران حقیقتی انکارناپذیر است.

تبلیغ بازرگانی

اگرچه این امر منحصر به قشر خاصی‌ از جامعه نیست اما بروز آن در میان زنان معتاد، روسپی، کارتن خواب، دختران فراری ﻭ ﻳﺎ دخترانی که به دست پدر خود فروخته می‌‌شوند مبدل به یکی‌ از معضلات اجتماعی شده است.

نگاه جامعه به کودکانی که خارج از ازدواج متولد شده اند و مادرانشان چگونه است؟

آیا دولت از مادرانی که بدون ازدواج صاحب فرزﻧﺩ شده ا‌ند، حمایت می‌کند؟

آیا کودکانی که خارج از ازدواج متولد شده اند و یا کودکانی که پدر و مادر واقعیشان مشخص نیستند از حقوق مدنی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی مندرج در کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۳ خورشیدی/۱۹۹۴ میلادی امضا کرد، برخوردار می شوند؟

حضانت و ﺗﺄمین هزینه‌های زندگی‌ آنها به عهده کیست؟

آیا در ایران به این کودکان شناسنامه می‌‌دهند؟

درباره این موضوع در مجله رادیوئی پژواک جامعه این هفته با دکتر مصطفی اقلیما، استاد دانشگاه و رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران، گفت و گویی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.

مشروح این گفت و گو را در فایل صوتی بالای صفحه گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید