مشکل عدم احترام به حقوق و عدم توجه به امنیت و سلامت یکدیگر در ایران

صدا ۱۵:۰۳
بیشتر از صد سال از ورود اولین اتومبیل به ایران و حدود صد سال از وضع اولین آیین نامه رانندگی وقوانین عبور درشکه و کالسکه می‌گذرﺩ ﺍﻣﺎ بسیاری از رانندگان هنوز خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررت رانندگی‌ نمی دانند.
بیشتر از صد سال از ورود اولین اتومبیل به ایران و حدود صد سال از وضع اولین آیین نامه رانندگی وقوانین عبور درشکه و کالسکه می‌گذرﺩ ﺍﻣﺎ بسیاری از رانندگان هنوز خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررت رانندگی‌ نمی دانند. DR

بیشتر از صد سال از ورود اولین اتومبیل به ایران و حدود صد سال از وضع اولین آیین نامه رانندگی وقوانین عبور درشکه و کالسکه می‌گذرﺩ ﺍﻣﺎ بسیاری از رانندگان هنوز خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررت رانندگی‌ نمی دانند.

تبلیغ بازرگانی

چهارشنبه سوری هم که از آیین‌های باستانی و میراث نیاکان ایرانیان ﺍﺳﺕ در نقاط مختلف به اشکال گوناگون ﻣﺎﻧﻧﺩ ﺭﻭﺷﻥ ﻛﺭﺩﻥ آتش ﻭ پریدن از روی ﺁﻥ، قاشق زنی ‌و فالگوش ایستادن برگزار می شد اما سالهاست که این جشن عمدتاً در ترقه بازی، پرتاب ترقه و نارنجک‌های دست ساز از پشت بام یا از ﺩﺍﺧﻝاتومبیل در پیش پای مردم خلاصه شده است.

این ﺍﻋﻣﺎﻝ ﭘﺭﺧﻁﺭ هر سال آسیب‌های جانی و خسارت‌های مالی‌ ﺑﺳﻳﺎﺭ ﺑﺭ جاﻯ می‌گذارﺩ.

ﺍز سوی دیگر ایرانی‌‌ها از شبکه‌های اجتماعی بیشتر برای بذله گویی، فرستادن و به اشتراک گذاشتن اخبار و لطیفه ساختن در مورد مشکلات اساسی ‌جامعه استفاده می کنند بدون ﺁنکه به فکر پیدا کردن راه ﺣﻟﻰ برای ﺍﻳﻥ مشکلات باﺷﻧﺩ.

دلیل وجود این معضلات چیست؟

چگونه می توان مردم را بیشتر به سمت رعایت حقوق، امنیت و سلامت دیگران سوق داد؟

چگونه می توان فرهنگ استفاده صحیح از پیشرفت علم و تکنولوژی را در بین مردم رواج داد؟

برای آگاهی از پاسخ این پرسش ها، با حسین لاجوردی، جامعه شناس و بنیانگذار انجمن پژوهشگران ایران، گفت و گویی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.

مشروح این گفت و گو را در فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید