اعتصابات و اعتراضات کارگران ایرانی و راههای جلب همراهی بیشتر دیگر اقشار جامعه با آنان

صدا ۱۴:۱۲
شورای عالی کار ایران هزینه سبد معیشت هر خانوار کارگری را ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین کرد.
شورای عالی کار ایران هزینه سبد معیشت هر خانوار کارگری را ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین کرد. DR

شورای عالی کار ایران دوشنبه ۲۸ اسفند ۱٣۹۷/۱۸ مارس ۲٠۱۹ حداقل دستمزد ماهانه کارگران را ۵/۳۶ درصد افزایش ﺩﺍﺩ و ﺁﻥ را یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان و هزینه سبد معیشت هر خانوار کارگری را ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار تومان تعیین کرد.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس گفته سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران، تعیین این میزان دستمزد به صدور دستور کشتار خانواده‌های کارگری شباهت دارد و با این دستمزد کارگران ناچار خواهند شد باز هم هر چه بیشتر از کیفیت درمان و غذای خود بکاهند و برای ﺗﺄمین زندگی خود اضافه ‌کاری کنند.

دریافت بن و یارانه هم کاهش قدرت خرید کارگران را جبران نمی کند چراکه قیمتها بطور مداوم افزایش می یابد اما میزان یارانه از آغاز تعیین آن تاکنون تغییری نکرده است و بن کالا هم در سال گذشته به جای سه بار تنها یک بار به کارگران داده شد.

همچنین بنا بر گفته ی این سندیکا، تعیین میزان هزینه سبد معیشت هر خانوار کارگری بدون در نظر گرفتن استانداردهای جهانی و با هدف اجرای برنامه ها و دستورات صندوق بین‌المللی پول انجام گرفته و ناشی از نگاه غیر انسانی و ابزاری به طبقه کارگر است.

در مجله پژواک جامعه این هفته با علیرضا نوایی از مدافعان تشکل یابی مستقل کارگران و ساکن فرانسه در همین زمینه گفت و گویی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.

مشروح این گفت و گو را در فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید