دسترسی به محتوای اصلی
پژواک جامعه

ﺗﺄثیر آزادی رسانه های ارتباط جمعی و جامعه بر یکدیگر

صدا ۱۷:۱۴
گزارشگران بدون مرز
گزارشگران بدون مرز DR
توسط : آزاده والا

گزارش سالانه گزارشگران بدون مرز از میزان آزادی رسانه های ارتباط جمعی در جهان روز ﭘﻧﺟ‌شنبه ۱۸ آوریل ۲٠۱۹ ̸ ٢٩ ﻓﺭﻭﺭﺩﻳﻥ ۱۳۹۸ منتشر ﮔﺭﺩﻳد.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس ﺍﻳﻥ گزارش، آزادی مطبوعات روز به روز در ۱۸۰ کشور جهان ﻣﺣﺩﯠﺩﺗﺭ می شود. رسانه های ارتباط جمعی امروزه به بخش جدایی ناپذیر جامعه مبدل گشته اند.

ﺗﺄثیر رسانه‌های ارتباط جمعی‌ بر خوانندگان، شنوندگان و یا بینندگان چگونه است؟

آیا رسانه‌های ارتباط جمعی‌ در شکل گيری افکار عمومی ﻣﺆثرند؟

اهمیت آزادی مطبوعات و آزادی رسانه های ارتباط جمعی در جامعه چیست؟

دلایل و پیامد‌های خود سانسوری روزنامه نگاران و خبرنگاران چیست؟

میزان آگاهی‌ مردم و قدرت تشخیص و نقد ﺁنها بر نحوه کار رسانه‌های ارتباط جمعی‌ و نیز بر میزان آزادی رسانه ها و تحولات جامعه چه ﺗﺄثیری میگذارد؟

ﺗﺄثیر مردم بر سرنوشت رسانه‌های ارتباط جمعی‌ و روزنامه نگاران و خبرنگاران چیست؟

برای آگاهی از پاسخ این پرسشها، با کورش عرفانی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، گفت و گویی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.

مشروح این گفت و گو را در فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.