پژواک جامعه

زخم بیسوادی بر پیکر ایران و پیامدهای آن

صدا ۲۱:۱۰
برخی از مدارس روستاهای محروم بروجرد در سال ۱۳۹۴ به سبب نبود امکانات اولیه آموزشی تعطیل شد.
برخی از مدارس روستاهای محروم بروجرد در سال ۱۳۹۴ به سبب نبود امکانات اولیه آموزشی تعطیل شد. DR

بر اساس گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی ﻣﺳﺄله بازماندگی از تحصیل و بیسوادی در نظام آموزش و پرورش ایران» که در اواخر اسفند ماه سال گذشته منتشر شد، سرشماری رسمی که در سال ۱۳۹۵ خورشیدی / ۲۰۱۶ میلادی انجام گرفت، نشان داد که نزدیک به ۹ میلیون بیسواد در کشور وجود دارد که ۱۰ تا ۴۹ سال دارند.

تبلیغ بازرگانی

در این گزارش آمده است که آمارهایی که از کودکان بازمانده از تحصیل ارائه شده‌ است چنان ناهمگون است که به سادگی نمی‌توان تعداد بازماندگان از تحصیل را مشخص کرد مضاف بر آنکه اطلاعی از تعداد کودکان معلول بازمانده از تحصیل و کودکان فاقد شناسنامه در دست نیست.

کودکان کار و خیابان، کودکان آسیب‌دیده، کودکان خانه‌دار، کودکان ترک تحصیل‌کرده، کودکان بدسرپرست یا بی ‌سرپرست و کودکان خارج از مدرسه همگی به شکلی در دایره کودکان بازمانده از تحصیل قرار می گیرند.

با این تفاسیر تعداد بازماندگان از تحصیل از یکصد و‌ سی هزار تا بیش از سه میلیون نفر اعلام شده است.

براساس آمار بانک جهانی یازده میلیون و پانصد هزار تن در ایران بیسوادند و بنا بر گزارش یونسکو ۲ درصد از ایرانیان زیر ۲۴ سال هنوز بیسواد مطلق هستند در حالی که میزان بیسوادی در کشورهای همسایه‌ از جمله روسیه، ارمنستان، ترکمنستان و ترکیه تقریباً صفر و در عربستان سعودی، کویت و عمان تقریباً یک درصد است.

این ارقام تنها شمار بیسوادان مطلق را نشان می دهد و شامل افراد کم سواد نمی شود که تعدادشان بسیار بیشتر از تعداد بیسوادان و بالغ بر ۱۱ میلیون تن است.

در برنامه پژواک جامعه این هفته با حسین لاجوردی، جامعه شناس و بنیانگذار انجمن پژوهشگران ایران، در این زمینه گفت و گویی کرده ایم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم.

مشروح این گفتگو را در فایل صوتی گوش کنید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید